Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 18: Visok stepen usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti statistike


Poglavlje 18 – Statistika više je tehničko nego političko poglavlje i zbog toga ne izaziva značajnije interesovanje u javnosti, rekla je šefica Pregovaračkog tima Tanja Miščević.

"Srbija neće tražiti tranzicione periode za ovo Poglavlje jer se planira potpuno usaglašavanje do pristupanja Uniji", objasnila je ona.

Miladin Kovačević, predsednik Pregovaračke grupe za Poglavlje 18 i direktor Republičkog zavoda za statistiku, rekao je da nas u pogledu ovog Poglavlja očekuju izmene Zakona o zvaničnoj statistici ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009) do sredine 2018. godine. On je, takođe, istakao da postoji visok stepen usklađenosti zakonodavstva Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u svim oblastima Poglavlja 18.

"Glavni izazov u oblasti statistike je nedostatak kapaciteta, što je potvrđeno na bilateralnom skriningu u Luksemburgu 2014. godine", naglasio je Kovačević.

Ispred Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) Odboru se obratila Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju (Radna grupa NKEU za poglavlja 2 i 19). "U Izveštaju o napretku Srbije za 2016. godinu navodi se da nisu dostupni podaci o slobodnim radnim mestima. U sažetku Pregovaračke pozicije za Poglavlje 18 navodi se da će podaci o slobodnim radnim mestima biti prikupljani ako Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izmeni Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2007 i 102/2015). Da li se odustalo od sprovođenja anketnog istraživanja", pitala je predstavnica Konventa. Saritu Bradaš je zanimalo da li Republički zavod za statistiku planira uvođenje ad hoc modula u anketu o radnoj snazi kako bi se dobili podaci o bezbednosti, zaštiti i zdravlju na radu kao i podaci o kvalitetu zaposlenosti. Ona je još pitala i zašto ne postoje podaci o radnim mestima, segregirani po polu.

Predstavnici Republičkog zavoda za statistiku dostaviće odgovore Sekretarijatu NKEU.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, 07.02.2018.
Naslov: Redakcija