Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I SREDSTAVA OOSO ZA 2016. GODINU: Novi Pazar, 8. februar 2017. godine


U Novom Pazaru je 8. februara 2017. godine, u organizaciji kompanije Paragraf održano, četvrto u nizu, savetovanje na temu "GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I SREDSTAVA OOSO ZA 2016. GODINU", kome je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

U PRVOM DELU SAVETOVANJA koji je bio posvećen aktuelnim propisima od značaja za poslovanje korisnika javnih sredstava predavanje je održao Marko Jekić, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu novina i aktuelnosti kod obračuna plata u javnom sektoru i izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom - IOSI obrazac, kao i na temu racionalizacije broja zaposlenih i ograničenja zapošljavanja u javnom sektoru u 2017. godini.

DRUGI DEO SAVETOVANJA bio je posvećen pripremi, sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2016. godinu, a predavanja u ovom delu savetovanja su održali:

mr Jovan Čanak, dugogodišnji saradnik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru" i kompanije Paragraf, na temu pripremnih radnji koje prethode sastavljanju finansijskih izveštaja i utvrđivanju rezultata poslovanja i

Jasmina Vratonjić, Odgovorni urednik za budžetski sistem i budžetsko računovodstvo stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravnik u javnom sektoru", na temu popunjavanja obrazaca i sastavljanja finansijskih izveštaja, postupka konsolidacije, dostavljanja i objavljivanja finansijskih izveštaja, otvaranja poslovnih knjiga za 2017. godinu, kao i utvrđivanja poreza na dobit nedobitnih organizacija za 2016. godinu i podnošenje izveštaja o funkcionisanju sistema internih kontrola i interne revizije za 2016. godinu.

Nakon predavanja učesnici savetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Savetovanje u Novom Pazaru je bilo besplatno za sve polaznike, a pored ovog i savetovanja održanih u Nišu, Novom Sadu, i Beogradu, u planu su i besplatna savetovanja na istu temu u sledećim gradovima:

• Kraljevo - 9. februar 2017. godine,
• Užice - 10. februar 2017. godine.

Izvor: Redakcija, 08.02.2017.