Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA ZAHTEVA KOMORI IZVRŠITELJA ZA ODREĐIVANJE NADLEŽNOG IZVRŠITELJA: KOMORA IZVRšITELJA ćE POSTUPITI PO NALOGU POVERENIKA I PRESTATI SA NEDOPUšTENOM OBRADOM PODATAKA GRAđANA


Nakon upozorenja poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka na nedopuštenu obradu podataka o ličnosti dužnika - fizičkih lica, Komora izvršitelja donela je odluku da će bez odlaganja prestati sa nedopuštenom obradom podataka o ličnosti, uništiti prikupljene podatke o ličnosti, a Pravilnik Komore dovesti u sklad sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Nakon održanog zajedničkog sastanka poverenik je još jednom upozorio da Pravilnik Komore, ni u kom slučaju ne može da predstavlja valjan pravni osnov za uvođenje obrade podataka o ličnosti jer to shodno Ustavu može biti isključivo zakon, a ne podzakonski akt.

Obrada ličnih podataka u konkretnom slučaju suprotna je Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ne samo zbog neadekvatnog pravnog osnova nego i zbog nepostojeće svrhe. Zakon predviđa da je obrada nedopuštena ako je nesrazmerna svrsi, a u konktetnom slučaju svrha dostavljanja određenih podataka o verodostojnim ispravama od strane poverilaca Komori izvršitelja (utvrđena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju), je da se izvšitelji koji će sprovoditi izvršenje određuju ravnomerno prema azbučnom redu njihovog upisa u imenik. Ta svrha može sasvim očigledno biti ostvarena i samo obradom podataka o samoj izvršnoj ispravi (broj isprave, mesto bez adrese, iznos potraživanja), a obrada ličnih podataka dužnika je sasvim nepotrebna sa stanovišta te svrhe. A istovremeno to bi dovelo do toga da se, osim što izvršitelji koji sprovode izvršenje raspolažu podacima o ličnosti, i u Komori formira nepotrebna a ogromna baza ličnih podataka i samim tim otvori rizike u vezi sa načinom i dužinom čuvanja, zaštitom, eventualnom zloupotrebom podataka itd.

Do nedopuštene obrade podataka o ličnosti od strane Komore došlo je pored ostalog i zato što je Ministarstvo pravde dalo saglasnost na Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja zahteva Komori izvršitelja za određivanje nadležnog izvršitelja, pritom propustivši da ukaže Komori da su odredbe koje predviđaju obradu podataka o ličnosti neustavne i nesvrsishodne.

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 08.02.2015.