Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Propisano da instruktori vožnje nakon 5 godina od dobijanja licence, ponovo moraju da polažu ispit kako bi je obnovili


Predavači, instruktori i ispitivači u auto školama u obavezi su da polažu ispit provere znanja, koji je uslov za obnavljanje licence. Mnogi su nezadovoljni, jer, kako kažu, ni u jednoj drugoj struci se tako nešto ne radi, i nadaju se da će taj ispit biti ukinut....

Već gotovo 30 godina Emil Turai obučava mlade vozače, i kako kaže, struka instruktora vožnje nikada nije bila ugroženija. Takvoj situaciji, objašnjava, doprinosi i Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US) prema kojem instruktori nakon 5 godina od dobijanja licence, ponovo moraju da polažu ispit kako bi je obnovili.

"Od nas se sada traži da polažemo ponovo za jednom stečene diplome koje smo položili pre 20 i više godina. Ispit košta 15.000 dinara, gradivo je dosta obimno, za sad kako je, ima osam oblasti i preko 1.700 pitanja. Instruktor koji ne položi, neće više moći da radi svoj posao, a dovoljno je da samo jedan od instruktora ne položi, i cela auto-škola se gasi. Ovim Zakonom će ugasiti više od 50 odsto auto-škola", rekao je Turai.

Upravo zbog toga, više od 2.600 instruktora, ispitivača i predavača iz cele zemlje je protestovalo, a njihovi predstavnici sastali su se sa ministrom unutrašnjih poslova, predstavnicima policije i Agencije za bezbednost saobraćaja.

"Postigli smo neki dogovor, ne o ukidanju kompletno tih ispita do kraja marta, već da se te teme koje trenutno polažemo ublaže, odnosno da se na testu pojave pitanje koje se tiču same obuke. Dobili smo neko obećanje da će nakon marta ti ispiti biti ukinuti, da kažem nebitni ispiti, i da će naša struka zaživeti, odnosno biti ravnopravna sa drugim", objasnio je Srđan Mančić, predstavnik potpisnika za izmenu Pravilnika o organizaciji seminara unapređenja znanja, sprovođenju ispita provere znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za instruktora vožnje ("Sl. glasnik RS", br. 58/2012).

U Ministarstvu unutrašnjih poslova navode da će inicirati izmenu Pravilnika kojim se uređuje polaganje ispita, a koji je uslov za obnavljanje licence. Podsetimo, obuku, seminare i ispite za organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja, a Zakonom je propisano da svi licencirani kadrovi tokom pet godina, koliko i važi licenca, svake godine pohađaju obavezne seminare unapređenja znanja i polažu ispit.

Izvor: Vebsajt RTV, Branimir Kozarov, 05.01.2018.
Naslov: Redakcija