Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE JAVNOSTI O NESPROVOĐENJU PREPORUKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA OD STRANE PORESKE UPRAVE


U skladu sa članom 31. stav 5. Zakona o Zaštitniku građana ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 54/2007), Zaštitnik građana obaveštava javnost i moli sredstva javnog informisanja da prenesu:

Poreska uprava pri Ministarstvu finansija nije postupila po preporuci Zaštitnika građana da građanima kojima je mesecima zaračunavala kamatu na kamatu i pošto je Ustavni sud takav obračun ocenio kao neustavan, vrati novac.

Zaštitnik građana je 21. 5. 2013. preporučio Poreskoj upravi da utvrdi kome je nakon odluke Ustavnog suda od 12. 07. 2012. još skoro pet meseci, do 1. januara 2013. godine zaračunavala neustavnu kamatu na kamatu i da tim građanima vrati novac.

Poreska uprava odgovorila je da neće da postupi po preporuci jer se Odluka Ustavnog suda formalno nije ticala Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, već Zakona o visini stope zatezne kamate.

Zaštitnik građana je, međutim, prethodno utvrdio da je Ministarstvo finansija bilo dužno, sledeći ustavno načelo jedinstva pravnog poretka i principe dobre uprave, da se pripremi za odluku Ustavnog suda o ustavnosti kamate na kamatu u Zakonu o visini stope zatezne kamate, kako bi odmah po njenom donošenju bile izmenjene identične odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a građanima vraćen novac ako je uzet nakon što je Ustavni sud već ocenio da je kamata na kamatu neustavna.

Zaštitnik građana stava je, bez obzira na ekonomske i formalno-pravne argumente koje je u postupku kontrole iznelo Ministarstvo finansija, da se državni budžet ne sme puniti naplaćivanjem zelenaških kamata od građana, suprotno odredbama Ustava.

Zaštitnik građana je ovaj postupak vodio po sopstvenoj inicijativi.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 8.1.2014.