Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2014. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 119/2013: • Nomenklaturne promene u okviru tarifnog podbroja 9619 00 i dopune u Korelacionoj tabeli CT2013-CT2014 •

Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 6.1. 2014. do 12.1.2014. godine •

OTPIS (OPROST) KAO NAČIN PRESTANKA OBAVEZE, ODNOSNO POTRAŽIVANJA REZIDENATA PO KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM

Izvor: Paragraf Lex