Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI: Izvršitelji više neće moći da plene imovinu bolnica


Izvršitelji više neće moći da plene službena ili ambulantna vozila, krevete i aparate u bolnicama i domovima zdravlja, predviđeno je Predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o javnoj svojini, koje se trenutno nalazi pred poslanicima.

U Predlogu zakona se navodi: "Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti ni pokretne ni nepokretne stvari koje koriste zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova".

Usvajanjem ovog zakona biće stavljena tačka na velike polemike u javnosti koje je izazvalo nekoliko plenidbi imovine bolnica u unutrašnjosti Srbije, ali i nedavna otkazana plenidba imovine u KBC "Dr Dragiša Mišković".

Posle četiri meseca neizvesnosti, tokom kojih je javni izvršitelj nekoliko puta najavljivao popis imovine poznatog bolničkog centra po pravosnažnoj presudi u korist S.T., Viši sud je u julu ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

"Dr Dragiša Mišković" je S.T., kao naslednici eksproprisanog i nikad isplaćenog placa od 12 ari, koji odavno nije u posedu bolnice, prema presudi trebalo da isplati 1,1 milion evra. Sa računa bolnice su pre godinu i po dana već skinuta tri miliona dinara i od tada je KBC, u kom se godišnje pregleda više od milion pacijenata, bio u blokadi.

Kako će poverioci ubuduće moći da naplate potraživanja od bolnica i domova zdravlja ukoliko oni ne žele ili ne mogu da vrate dug? U Komori izvršitelja navode da bi se ubuduće naplata potraživanja mogla sprovoditi na nekoj drugoj imovini zdravstvenih ustanova, na primer, novčanim sredstvima na računu.

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI

Član 3.

U članu 16. posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

"Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti ni udeli, odnosno akcije koje javna preduzeća i privredna društva čiji je vlasnik Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave imaju u privrednim društvima, osim ukoliko postoji saglasnost Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave na uspostavljanje zaloge na tim udelima, odnosno akcijama.

Predmet prinudnog izvršenja ne mogu biti ni pokretne i nepokretne stvari koje koriste zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Izvor: Vebsajt 021, 07.12.2017.
Naslov: Redakcija