Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PROCENITELJIMA VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI: Zakonom će se uvesti novo zanimanje, procenitelj, kao i nacionalni standard procenjivanja od kojeg niko neće moći da odstupi. Sudski veštaci će morati da polože ispit da bi nastavili da rade. Takođe, predlagači zakona tvrde i da on mora da se usvoji u procesu usklađivanja sa regulativom EU i primenom Direktive o hipotekarnim kreditima


Primer veštačenja parcele za eksproprijaciju u Staroj Pazovi, po kojoj je procena data na čak 242.000 evra za postavljanje dva stuba dalekovoda, ponovo otvara problem procenitelja u Srbiji. Brojne muke sa veštacima, koje najčešće pogađaju građane koji traže od banke kredit uz nekretninu kao pokriće, trebalo bi da reši Predlog zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti, koji se sredinom novembra 2016. godine našao u skupštinskoj proceduri.

Regulativa treba da počne da se primenjuje naredne godine, a po njoj, svi veštaci u Srbiji moraće da polože ispit u roku od 18 meseci, da bi nastavili da se bave ovim poslom. Struka procenitelja biće pak otvorena za sve zainteresovane struke, samo uz uslov fakultetske diplome. Još se ne zna koliko će ovaj ispit da košta. Pominje se i cifra od 1.500 evra.

- Neadekvatna procena vrednosti nepokretnosti može presudno da utiče na odluku banke u pogledu kreditiranja klijenata - navodi se u obrazloženju Zakona. - Korišćenjem nepokretnosti kao sredstva obezbeđenja kredita banke su, pored izloženosti riziku promene cena kolaterala, izloženi riziku loših inicijalnih procena vrednosti nepokretnosti.

Prema rečima Nebojše Nešovanovića, direktora jedne od agencija za nekretnine, Predlog zakona podrazumeva i usvajanje međunarodnih standarda, koji se kod nas tek sporadično primenjuju poslednjih 12 godina.

- Do sada su procene nekretnina rađene prilično nekvalitetno i slobodnim stilom, a radili su ih inženjeri tehničke struje koji ne znaju mnogo o tržišnim uslovima - kaže Nešovanović. - Zakonom će se uvesti novo zanimanje, procenitelj, kao i nacionalni standard procenjivanja od kojeg niko neće moći da odstupi. Sudski veštaci će morati da polože ispit da bi nastavili da rade.

Načinu na koji bi Zakon primorao veštake da prođu nove ispite, potpuno se protive - upravo veštaci.

- U Srbiji ima oko 7.000 veštaka i nije nam jasno da li će svi oni morati da izdvoje po 1.500 evra da dobiju sertifikat za ono što već godinama rade - kaže Nikola Dragović, predsednik Sindikata sudskih veštaka Srbije. - Ukoliko se Zakon usvoji u ovom obliku, procenitelj imovine mogao bi da bude bilo ko, sa bilo kojim zanimanjem.

Veštaci se još žale da regulativa nije detaljno propisala o kakvom se ispitu radi i koliko tačno treba izdvojiti sredstava za "doškolovavanje". Tako će ove detalje verovatno regulisati naknadni podzakonski akti.

Kao dodatni razlozi koji se navode u objašnjenju Predloga zakona stoje i brojne oblasti u kojima je uvođenje ovakvog zanimanja neophodno, poput stečaja. Takođe, predlagači zakona tvrde i da on mora da se usvoji u procesu usklađivanja sa regulativom EU i primenom Direktive o hipotekarnim kreditima.

Izvor: Vebsajt Novosti, M. L. J., 06.12.2016.
Naslov: Redakcija