Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VLADI: MINISTRU PRESTAJE MANDAT SA SVAKIM PRESTANKOM MANDATA VLADE, IZGLASAVANJEM NEPOVERENJA, RAZREšENJEM ILI OSTAVKOM. PREDSEDNIK VLADE DUżAN JE DA PREDLOżI NARODNOJ SKUPšTINI IZBOR NOVOG MINISTRA U ROKU OD 15 DANA OD PRESTANKA MANDATA PRETHODNOG MINISTRA


Ministar odbrane, Bratislav Gašić, više neće voditi taj resor, a novi ministar bi trebalo da bude predložen u roku od 15 dana od prestanka njegovog mandata.

Nakon neprimerenog komentara upućenog novinarki B92 predsednik Vlade Republike Srbije saopštio je da ministar odbrane ne može da ostane na toj funkciji.

Mandat ministru, kako je predviđeno članom 21 Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014 - dalje: Zakon), prestaje razrešenjem ili ostavkom, izglasavanjem nepoverenja ili sa svakim prestankom mandata Vlade.

Prema članu 25 Zakona, predsednik Vlade Srbije je dužan da predloži Narodnoj skupštini Republike Srbije izbor novog ministra u roku od 15 dana od prestanka mandata prethodnog ministra. Novi ministar se bira većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.

Predlog za izglasavanje nepoverenja ministru podnosi parlamentu najmanje 60 narodnih poslanika, a predlog za razrešenje predsednik Vlade.

Predlog za razrešenje ministra parlamentu podnosi predsednik Vlade, a od podnošenja predloga predsednika Vlade za razrešenje ministra do odluke Narodne skupštine Republike Srbije ministar ne može obavljati svoja ovlašćenja, već njih preuzima član Vlade koga predsednik Vlade ovlasti.

Ministru je izglasano nepoverenje ili je razrešen većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.

Ministar može podneti ostavku, koju upućuje predsedniku Vlade, a koju on potom prosleđuje predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije.

Narodna skupština u tom slučaju na prvoj narednoj sednici bez rasprave prima k znanju da je ministar podneo ostavku i time mu prestaje mandat.

Ministar koji je podneo ostavku dužan je da obavlja tekuće poslove dok mu ne prestane mandat.

Pri tom on ne može donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća, a pri vršenju osnivačkih prava Republike Srbije može jedino da imenuje ili da saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora i članova upravnog i nadzornog odbora.

ZAKON O VLADI ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014)

Prestanak mandata ministra

Član 21

Ministru prestaje mandat sa svakim prestankom mandata Vlade, izglasavanjem nepoverenja, razrešenjem ili ostavkom.

Ministru je izglasano nepoverenje ili razrešenje većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.

Preuzimanje ovlašćenja ministra kome je prestao mandat. Izbor novog ministra

Član 25

Ovlašćenja ministra kome je prestao mandat vrši član Vlade koga predsednik Vlade ovlasti.

Predsednik Vlade dužan je da predloži Narodnoj skupštini izbor novog ministra u roku od 15 dana od prestanka mandata prethodnog ministra.

Novi ministar izabran je većinom glasova od ukupnog broja narodnih poslanika.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.12.2015.
Naslov: Redakcija