Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: POVERENIK POKRENUO POSTUPAK NADZORA NAD SPROVOđENJEM I IZVRšAVANJEM ZAKONA OD STRANE MINISTARSTVA UNUTRAšNJIH POSLOVA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti po službenoj dužnosti je pokrenuo postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon) od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kako se navodi u saopštenju, Povereniku se obratio Sindikat srpske policije, ukazujući na to da je u MUP-u u toku prikupljanje i obrađivanje podataka o zaposlenima u cilju pravljenja spiskova u svrhu otpuštanja i zatražio mišljenje o zakonitosti ovakve obrade podataka o ličnosti od strane MUP-a.

Poverenik u potpunosti podržava sve napore usmerene na neophodnu reformu MUP-a i unapređenje njegovih kapaciteta. Istovremeno, međutim, Poverenik stoji na stanovištu da obrade podataka koje se vrše u tu svrhu moraju biti u svemu u skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i zakona.

S tim u vezi, MUP, u skladu sa članom 110. st.1 Zakona o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011 i 64/2015 - dalje: ZOP) raspolaže izričitim zakonskim ovlašćenjem za obradu zakonom utvrđenih podataka o ličnosti u jasno opredeljenu svrhu, tj. rešavanje o radno-pravnom statusu zaposlenog, navodi se u saopštenju Poverenika.

Međutim, obrada nekih podataka o ličnosti u postupku bezbednosnih provera, kao aktivnosti MUP, nije na adekvatan način propisana zakonom, nisu na jasan i nedvosmislen način opredeljeni vrsta podataka koji se obrađuju u ovom konkretnom postupku, ko vrši obradu ovih podataka, način njihovog prikupljanja i čuvanja, rokovi čuvanja i upotrebe itd. Poverenik je inače o ovom problemu u poslednjih nekoliko godina u više navrata obaveštavao javnost, apelujući na nadležne da bezbednosne provere urede zakonom.

Članom 111. stavom 4. ZOP je propisano da se postupak bezbednosnih provera i sadržina obrazaca koji su u funkciji postupka uređuju aktom ministra. Međutim, imajući u vidu odredbe člana 42. Ustava, kao i nedvosmislenu konsekventnu Odluku Ustavnog suda, donetu u postupku koji je pokrenuo Poverenik (IUz-41/2010 od 30.5.2012.), to je u suprotnosti s Ustavom, podzakonskim aktom ne može se uređivati obrada podataka o ličnosti.

U konkretnom slučaju, navodi se u saopštenju, moguće je vršenje brojnih obrada raznorodnih podataka o ličnosti zaposlenih (bezbednosne provere, podaci o krivičnim postupcima u toku, podaci o okončanim krivičnim postupcima, podaci o članovima domaćinstva, njihovim sklonostima itd), primenom Pravilnika o postupku bezbednosne provere i sadržini upitnika, dakle na osnovu podzakonskog akta.

S obzirom da ovakva vrsta obrade podataka o ličnosti može predstavljati specifičan, ne mali rizik ugrožavanja prava na zaštitu podataka o ličnosti zaposlenih u MUP-u, Poverenik je po službenoj dužnosti pokrenuo postupak nadzora, a o rezultatima će po okončanju postupka obavestiti javnost.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 07.12.2015.
Naslov: Redakcija