Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU: Transparentnost Srbija ukazuje na probijanje zakonskih rokova za izradu Nacrta zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu


Transparentnost Srbija obaveštava javnost da su ponovo probijeni rokovi iz Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016), što će dodatno umanjiti mogućnost da se najznačajniji zakon temeljno razmotri pre usvajanja. Vlada Srbije, četvrti put za redom, nije na vreme dostavila Narodnoj skupštini Republike Srbije predlog budžeta Republike Srbije za 2018. godinu.

Prema Zakonu, Vlada Republike Srbije je dužna da do 1. novembra dostavi predlog zakona o budžetu Narodnoj skupštini. Skupština nakon toga ima rok do 15. decembra da usvoji budžet. Međutim, u praksi, usled probijanja rokova, umesto 45, narodni poslanici imaju na raspolaganju svega nekoliko dana da razmotre više hiljada stranica predloga budžeta i koriguju ga amandmanima. Građani i dalje nemaju mogućnost da utiču na budžet, pošto se o ovom aktu ne organizuje javna rasprava.

Posebno zabrinjava to što nema naznaka da su obavljene ni radnje koje prethode formulisanju predloga budžeta. Naime, na sajtu Ministarstva finansija i Vlade nisu objavljeni Fiskalna strategija, koju je Vlada trebalo da usvoji do 1. oktobra, niti Nacrt zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu koji je Ministarstvo trebalo da pripremi najkasnije do 15. oktobra.

Transparentnost Srbija upozorava da upravo zbog kršenja budžetskog kalendara, Srbija zauzima veoma lošu poziciju u okviru uglednog međunarodnog istraživanja Indeks otvorenosti budžeta (Open budget index - OBI). U okviru poslednjeg rangiranja Srbija je imala 47 od mogućih 100 poena i zauzela je 47. mesto među 102 zemlje, a objavljivanje novih rezultata se očekuje u januaru 2018. godine.

Izvor: Vebsajt Transparentnost Srbija, 03.11.2017.
Naslov: Redakcija