Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA KONFERENCIJA BEOGRADSKE BERZE – UPGRADE IN BELGRADE 2016


U četvrtak, 3. novembra 2016. godine u hotelu Hyatt Regency održana je 15. Međunarodna konferencija Beogradske berze, UPGRADE IN BELGRADE 2016. Ovogodišnja Konferencija Berze okupila je preko 250 učesnika iz sveta finansija, tržišta kapitala, bankarstva i biznisa, među kojima i direktore 12 najvećih berzi Južne i Istočne Evrope, top menadžere preko 25 akcionarskih društava iz regiona, kao i portfolio investitore koji svoje investicione portfelje baziraju na ovom regionu.

U sklopu Konferencije održana su dva panela: "Makroekonomske perspektive Srbije i regiona" i "Unija tržišta kapitala", kao i specijalna predavanja na temu iskustava sa turskog tržišta kapitala, MiFID2 evropske regulative o tržištima kapitala i blockchain tehnologijama, a kompanija NIS a.d. Novi Sad predstavila je i projekat aminskog postrojenja u Elemiru.

U sklopu prateće, 6. Regionalne investitorske konferencije, organizovane u saradnji sa internacionalnim partnerom WOOD&Company profesionalni investitori i akcionarska društva iz regiona održali su preko 120 B2B sastanaka na kojima su diskutovane mogućnosti finasiranja rasta prisutnih kompanija putem investiranja u njihove hartije od vrednosti. Kompanije iz Srbije koje su učestvovale na ovogodišnjoj Investitorskoj konferenciji, i za koje je zabeleženo značajno interesovanje prisutnih investitora bile su: NIS a.d. Novi Sad, Metalac a.d. Gornji Milanovac, Energoprojekt holding a.d. Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd i Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, koje su zajedno imale preko 40 sastanaka sa međunarodnim investitorima.

U sklopu 6. Regionalne investitorske konferencije po sedmi put za redom, dodeljene su i nagrade kompanijama koje su, prema oceni Komisije Beogradske berze, u protekloj godini ostvarile najviši nivo kvaliteta izveštavanja i odnosa prema investicionoj javnosti. U izboru za kompaniju sa najboljim IR-om u 2016. godini učestvovalo je 25 kompanija prisutnih na Regionalnoj investitorskoj konferenciji, a prosečan rezultat kompanija čiji je sadržaj internet prezentacija analiziran dostigao je nivo od 66,34%. Istraživanjem je obuhvaćeno 35 kriterijuma otvorenosti kompanija prema investicionoj javnosti, koji, između ostalog, uključuju nastup kompanija na investitorskim konferencijama u prethodnoj godini, objavljene aktuelne i istorijske izveštaje kompanija, informacije o performansama kompanije na tržištu kapitala (cena akcija i vrednost prometa), prisutnost kompanije na društvenim mrežama, postojanje objavljenih kontakata i audio i video zapisa za investitore na internet prezentaciji kompanije, objavljen kodeks korporativnog upravljanja, itd. Nakon analize dobijenih rezultata, Komisija Beogradske berze, u sastavu od četiri analitičara i jednog univerzitetskog profesora, donela je odluku da Zlatnu plaketu za najbolje odnose sa investitorima u 2016. godini dobije kompanija Zavarovalnica Triglav iz Ljubljane, dok su dve srebrne plakete dodeljene kompanijama NIS a.d. Novi Sad, sa srpskog tržišta kapitala i Atlantic Grupa d.d. Zagreb.

Ovogodišnju Konferenciju Beogradske berze otvorio je ministar finansija Republike Srbije, gospodin Dušan Vujović, koji je istakao da nema razvijene ekonomije bez razvijenog tržišta kapitala, kao i da je, zarad daljeg razvoja srpske privrede neophodan dodatni razvoj domaćeg tržišta kapitala i unapređenje postojeće regulative.

U okviru prvog panela Konferencije UPGRADE IN BELGRADE 2016, na temu makroekonomskih perspektiva i tokova, analizirani su dosadašnji makroekonomski rezultati i očekivanja u srpskoj privredi, ali i mogućnosti koje razvoj tržišta kapitala može ponuditi svim učesnicima u ekonomiji zemlje. Istaknuto je da srpsko tržište kapitala ima veliki potencijal da postane pogon razvoja domaće privrede, kao i regionalni berzanski centar, ali da su za to, u ovom trenutku još uvek neophodne strukturne promene, unapređenje regulative i obrazovnog sistema, kao i veće angažovanje svih učesnika na tržištu i uključivanje većeg broja kompanija u trgovanje na Berzi. Od kvalitetnog tržišta kapitala, baziranog pre svega na poverenju i transparentnom izveštavanju očekuje se i snižavanje troškova poslovanja, kako za kompanije koje svoj kapital pribavljaju na berzi, tako i za investitore koji kroz efikasno tržište snižavaju troškove rizika.

U okviru prezentacije o iskustvima sa berze u Istanbulu, gospodin Serhat Gorgun, direktor Marketinga i prodaje ove berze, pored ostalog, istakao je i da pored izvora finansiranja za velika akcionarska društva berze mogu ponuditi i infrastrukturu za finansiranje rasta malih i srednjih i start-up kompanija, kao što je slučaj u Turskoj, ali i drugim razvijenim evropskim privredama.

Poseban panel o projektu Unije tržišta kapitala, koja predstavlja plan Evropske komisije za unapređenje svih funkcija tržišta kapitala na području cele EU, kako bi se raspoloživa štednja mobilisala i preusmerila na investicije u preduzeća, ali i infrastrukturne projekte, širom EU. U okviru ovog panela, na kom su učestvovali generalni direktori berzi u Atini, Budimpešti, Bukureštu i Sofiji istaknuto je da integracija tržišta kapitala predstavlja aktuelan trend u berzanskom poslovanju, koji doprinosi snižavanju troškova, efikasnijem upošljavanju slobodnih sredstava i povećavanju investicionih alternativa.

Još jedan od projekata Evropske Unije, koji se tiče tržišta kapitala – direktiva MiFID II, koja u praksi treba da zaživi početkom 2018. godine, predstavljena je od strane gospođe Sandre Bramhoff, koja je u prethodnih nekoliko godina na Deutsche berzi bila aktivna upravo na poslovima prilagođavanja poslovanja berze sa propisima MiFID II regulative. Ona je navela da unapređenje regulative u vezi sa tržištima kapitala na evropskom nivou, pre svega u cilju zaštite investitora i sprečavanja nedozvoljenih radnji, istovremeno otvara i brojna praktična pitanja za sve učesnike na tržištu.

Petnaesta međunarodna Konferencija Beogradske berze organizovana je u saradnji sa investicionim društvom WOOD & Company iz Praga, dok je Generalni sponzor događaja bila kompanija NIS a.d. Novi Sad. Glavni sponzori bili su Istanbulska berza i Piraeus banka iz Beograda, a među sponzorima koji su značajno doprineli održavanju ovogodišnje konferencije su i Raiffeisen banka, Halkbank, Udruženje banaka Srbije, Centralni registar hartija od vrednosti, kompanija Thomson Reuters, kao i Aerodrom Nikola Tesla, Raiffeisen Future i Atlantic Grupa.

Izvor: Redakcija, Natalija Nedeljković, 07.11.2016.