Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: OD 1. JANUARA 2016. GODINE BIćE UVEDENA I ELEKTRONSKA GRAđEVINSKA DOZVOLA


U Srbiji je u 2015. godini izdato skoro 50 odsto više građevinskih dozvola nego u odnosu na prosek prethodnih sedam godina, a od 1. januara 2016. godine biće uvedena i elektronska građevinska dozvola, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović, na otvaranju Međunarodnog foruma o reformi sistema izdavanja građevinskih dozvola "Građevinske dozvole za konkurentniji region".

Ona je podsetila da je Srbija krajem 2014. godine usvojila izmene Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014)kojima je ubrzana procedura izdavanja građevinskih dozvola, na koje se ranije čekalo i po nekoliko godina.

Ranije su investitori, kako je navela, išli od jedne do druge institucije i javnih preduzeća kako bi dobili razne saglasnosti za izdavanje građevinske dozvole, dok sada sve to po službenoj dužnosti pribavlja lokalna samouprava.

Ministarka je najavila da je sledeći korak uvođenje elektronske građevinske dozvole koja će moći da se dobije "samo jednim klikom".

Novi sistem za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola u Srbiji koji koji će biti uveden 1. januara 2016. godine višestruko će ubrzati vreme potrebno za izdavanje dozvola, odnosno skratiti tu proceduru za 40 odsto, smanjiti troškove i do pet miliona dinara za određene delatnosti, uvesti transparentnost i smanjiti korupciju, istaknuto je na skupu.

Investitorima u Srbiji će biti na raspolaganju softver za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola, čija je radna verzija premijerno predstavljena učesnicima međunarodnog foruma.

Softver je razvila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a njime će investitorima biti omogućeno da sami prođu kroz postupak podnošenja svih potrebnih dokumenata i uplatnica, imaju uvid u ceo proces, podnesu svoju dokumentaciju i da se na kraju, digitalno potpišu.

Ministarka je podsetila da je usvojen i Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu ("Sl. glasnik RS", br. 64/2015), da će biti usvojen Zakon o ozakonjenju objekata, kao i izmene Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011) i ostali.

Ministarka je takođe poručila da u Srbiji više neće biti nelegalne gradnje, najavljujući da će Nacrt zakona o ozakonjenju objekata Vlada Republike Srbije usvojiti do kraja oktobra 2015. godine, dok će se Predlog tog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije naći u novembru, kada se očekuje njegovo usvajanje.

Forum "Građevinske dozvole za konkurentniji region" organizovali su Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, NALED, GIZ Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga, koji finansiraju Vlade Nemačke i Švajcarske i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija