Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVI NEOPOREZIVI IZNOS DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO


U "Sl. glasniku RS", br. 84 od 6.10.2015. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, koja stupa na snagu 14.10.2015. godine.

Izmenama i dopunama Uredbe ukinut je Spisak dnevnica po stranim državama, tako da se postavilo pitanje utvrđivanja visine neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put i unostranstvo.

Članom 118. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to, između ostalog, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji, kao i za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu.

Neoporezivi iznosi dnevnice za službeni put u zemlji i službeni put u inostranstvo uređeni su članom 18. Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon). Ovim članom je propisano da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.168 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa.

Dakle, kada je reč o visini neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u zemlji on je direktno propisan Zakonom u iznosu od 2.168 dinara, tako da je limitiranje iznosa dnevnice za službeni put u zemlji za državne službenike i nameštenike u Uredbi o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015 - dalje: Uredba), bez uticaja na neoporezivi iznos koji je direktno propisan Zakonom.

Za razliku od dnevnice za put u zemlji, gde Zakon direktno propisuje visinu neoporezivog iznosa, kada je reč o visini neoporezivog iznosa za službeni put u inostranstvo Zakon upućuje na iznos koji je propisan od strane nadležnog državnog organa, a to je iznos koji je propisan Uredbom u članu 20. koji glasi: "Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu."

S obzirom da se ovde Zakon oslanja na iznos koji je propisan Uredbom, poslodavci koji nakon stupanja na snagu Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015), odnosno počev od 14.10.2015. godine, budu isplaćivali dnevnice za službeni put u inostranstvo u iznosu većem od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu (ovaj iznos se primenjuje za sve države) moraće na razliku da plate porez na zarade u iznosu od 10%. Prilikom obračuna poreza, iznos koji prelazi neoporezivi treba preračunati u bruto iznos primenom koeficijenta za preračun 1,1111111.

Izvor: Redakcija, 8.10.2015.