Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 7.10.2014. GODINE: USVOJENA ODLUKA O SPROVOđENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR KANDIDATA ZA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUšTVA "ŽELEZNICE SRBIJE" A.D. BEOGRAD


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za direktora akcionarskog društva "Železnice Srbije" a.d. Beograd.

Imenovanje direktora ovog akcionarskog društva vrši se na period od četiri godine, pri čemu je rok za podnošenje prijava na javni konkurs 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Sl. glasniku RS".

Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Oglas će biti objavljen u "Sl. glasniku RS", dnevnom listu "Politika" i na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva privrede.

Vlada je usvojila i Zaključak o prihvatanju Izveštaja o odobrenoj projektnoj aplikaciji za korišćenje sredstava iz Japanskog obrtnog fonda u formi donacije između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana za sprovođenje projekta za otklanjanje posledica poplava iz 2014. godine na vodnim područjima Donjeg Dunava, Save i Morave.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 7.10.2014.