Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISAMA O ZAINTERESOVANOSTI ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE SUBJEKTA PRIVATIZACIJE JUGOINSPEKT BEOGRAD AD ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE BEOGRAD: Rok za prijavu 5. oktobar 2023. godine


Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije preduzeća Jugoinspekt Beograd ad za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe Beograd.

Pismo o zainteresovanosti mora da nosi naznaku: "Pismo o zainteresovanosti - POZ 2/23" i da sadrži: osnovne podatke o zainteresovanom investitoru; iskazivanje interesa za učestvovanje u postupku privatizacije Subjekata privatizacije i predlog modela privatizacije u skladu sa Zakonom o privatizaciji; predlog indikativne cene, investicionog programa, okvirnog plana poslovanja i broja zaposlenih iz Subjekata privatizacije i van Subjekata privatizacije koje je investitor spreman da zaposli na neodređeno vreme.

Pisma o zainteresovanosti se dostavljaju poštom ili neposrednom predajom na pisarnici Ministarstva, Beograd, Kneza Miloša 20, ili putem elektronske pošte na adresu dejana.perovic@privreda.gov.rs najkasnije do 5. oktobra 2023. godine.

Više detalja pogledajte OVDE.

Jugoinspekt je najstarija i najveća državna nezavisna specijalizovana stručna akreditovana međunarodno priznata kontrolna organizacija u Srbiji i u celom regionu, čija je pretežna delatnost kvantitativno-kvalitativna kontrola, laboratorijska ispitivanja i sertifikacija proizvoda i usluga.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt eKapija, 05.09.2023.
Naslov: Redakcija