Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarali su o značaju saradnje organa izvršne vlasti i nezavisnih tela u cilju razvoja otvorene uprave u službi građana.

Ministar je informisao poverenika da je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u finalnoj fazi izrade, a saglasno su konstatovali da je dobro što se može očekivati da će do kraja godine ući u skupštinsku proceduru.

Poverenik je ocenio da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima korektan odnos prema obavezama koje ima prema javnosti, ali i ukazao na potrebu unapređenja rada Upravnog inspektorata u funkciji efikasnije primene zakona i odgovornosti prekršioca zakona.

Poverenik i ministar su razgovarali i o aktivnostima Vlade i ministarstava usmerenih na uspostavljanje novih, elektronskih registara odnosno baza ličnih podataka građana i saglasili se da, u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), one moraju biti uspostavljane i uređene isključivo zakonima, ne podzakonskim aktima.

Poverenik i ministar su se saglasili i oko velikog značaja aktivnosti usmerenih na postizanje veće otvorenosti i transparentnosti uprave prema građanima i u okviru toga aktivnosti Ministarstva usmerenih ka tome da javna uprava u celosti uvede elektronski Informator o radu, u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 07.09.2017.
Naslov: Redakcija