Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST: IZMENAMA ZAKONA BIćE UKINUT POVRAćAJ PDV-A NA HRANU I OPREMU ZA BEBE. PORESKA UPRAVA ćE, DO PRIMENE NOVOG ZAKONA OD 1. JANUARA 2017. GODINE, REDOVNO I U ROKU PROCESUIRATI PODNETE ZAHTEVE, DOK ćE RODITELJI DOBITI POVRAćAJ PDV-A U SKLADU SA VAžEćIM ZAKONSKIM PROPISOM


Od 1. januara 2017. godine, roditelji u Srbiji neće moći da računaju na povraćaj PDV-a na hranu i opremu za bebe, ali će zato biti povećan roditeljski dodatak.

Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.), odnosno ukidanje povraćaja PDV-a za bebe, kao jedne od mera koje su dogovorene sa Međunarodnim Monetarnim fondom ni u kom slučaju ne predstavljaju opterećenje za nove roditelje, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Osnovni cilj ove izmene je ravnopravan i pravičan tretman svih roditelja koji će na ovaj način ostvariti nadoknadu.

Zahvaljujući ovim izmenama više roditelja će ostvariti pravo na ovu nadoknadu, jer će svi roditelji koji imaju pravo na roditeljski dodatak dobiti uvećanje. Prednost ovakvog socijalnog pristupa biće i činjenica da od sada roditelji neće morati da prolaze kroz dugotrajnu proceduru prikupljanja fiskalnih računa, njihovu verifikaciju i odobrenje od strane Poreske uprave, već će im novac jednokratno biti uplaćen na račun.

Takođe, na novac se neće čekati kao što je to bila procedura do sada, već će novac dobiti odmah prilikom uplate roditeljskog dodatka.

Kako je refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, po svojoj suštini, mera socijalne politike u smislu da pravo na refundaciju PDV mogu da ostvare roditelji bebe određenog imovinskog statusa, potrebno je da sve mere socijalne politike, u izvornom ili modifikovanom obliku, budu predmet zakona koji uređuju socijalnu politiku, a ne zakona koji uređuje oblast oporezivanja potrošnje PDV, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo finansija će u dogovoru sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja u narednom periodu opredeliti neophodna sredstva.

Poreska uprava, u skladu sa svojim ovlašćenjima, procesuira realizaciju zahteva za refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe. Ministarstvo napominje i da će Poreska uprava, do primene novog zakona od 1. januara 2017. godine redovno i u roku procesuirati podnete zahteve i da će roditelji dobiti povraćaj PDV-a u skladu sa važećim zakonskim propisom.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 06.09.2016.
Naslov: Redakcija