Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: ODBOR ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDžET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA RAZMOTRIO IZVEšTAJE O RADU DRžAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE I FISKALNOG SAVETA ZA 2015. GODINU I UPUTIO IH NARODNOJ SKUPšTINI NA RAZMATRANJE I ODLUčIVANJE


Peta sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su, na sednici od 6. septembra 2016. godine, razmotrili Izveštaj o radu Državne revizorske institucije za 2015. godinu, koji je podneo predsednik Saveta DRI, Radoslav Sretenović.

Sretenović je članovima Odbora predstavio organizacionu strukturu DRI, realizaciju finansijskog plana i realizaciju plana revizija u 2015. godini. Predstavljajući strukturu Izveštaja, on je kao najvažniju stvar istakao preporuke koje je DRI dao za izmene i/ili donošenje novih propisa. Sretenović je podsetio da reviziji podleže 11.000 korisnika javnih sredstava, kao i da se svake godine vrši revizija završnih računa budžeta Republike Srbije, institucija socijalnog osiguranja, Narodne banke Srbije, jedinica lokalne samouprave, a od 2015. godine i političkih stranaka.

U 2015. godini izvršena je revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja kod 78 subjekata i revizija sastavnih delova finansijskih izveštaja kod 80 subjekata. Prvi put je izvršena kontrola finansijskih izveštaja tri političke partije. Takođe, u 2015. godini izvršena je revizija i kod 16 jedinica lokalne samouprave, kao i tri revizije svrsishodnosti, tako da je ukupno u prethodnoj godini izvršeno 174 revizije.

 Sretenović je naveo i da je DRI skrenula pažnju na neusklađenost propisa u preko 60 izveštaja o reviziji. Što se tiče efekata revizije, odnosno preporuka, DRI je dala ukupno 1.672 preporuke, najviše iz oblasti rashoda. Subjekti revizije su uglavnom u toku revizije postupali po preporukama, mada je DRI podnela i 113 prijava, što sa prijavama iz 2014. godine iznosi ukupno 358 prijava za preko 347 odgovornih lica.

Predsednik Saveta DRI predstavio je i strateški plan DRI u narednom periodu, kao i spremnost ove institucije za rad na pregovaračkoj poziciji Srbije za Poglavlje 5.

Nakon duže rasprave, članovi Odbora utvrdili su većinom glasova Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu DRI za 2015.godinu i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

U nastavku sednice, članovi Odbora su većinom glasova utvrdili i Predlog zaključka povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2015. godinu i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Članovi Odbora dali su saglasnost predsednici Odbora dr Aleksandri Tomić da u ime Odbora potpiše Memorandum o saradnji između Fiskalnog saveta i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, i utvrdili principe za sprovođenje testiranja kandidata za izbor dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Članovi Odbora odlučili su da će se testiranje sprovesti 16. septembra 2016. godine, kao i da se kandidatkinja dr Jelena Stojanović oslobađa testiranja, odnosno, da joj se uvažavaju rezultati sa prethodnog testiranja.

Na sednici su razmotreni i zahtevi zaposlenih u Upravi za javne nabavke, za davanje prethodne pisane saglasnosti za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti. Odbor je dao saglasnost za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti Danijeli Bokan, Svetlani Ražić, Danijeli Božović i Daliborki Srećkov iz Uprave za javne nabavke.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 06.09.2016.
Naslov: Redakcija