Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Izdavanje građevinskih dozova u Beogradu sporije od republičkog proseka i zakonom predviđenog roka


Građevinska dozvola u Srbiji u proseku se izdaje za šest radnih dana, u Beogradu za 14, dok je za lokacijske uslove republički prosek radnih 14 dana, a beogradski 26 dana, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Posle više od godinu i po dana od početka primene, elektronska građevinska dozvola u najvećem broju lokalnih samouprava izdaje se brže od zakonskog roka, koji iznosi 28 dana, a kako kažu u Ministarstvu, trenutno se dozvole za jedan dan dobijaju u Vladimircima i Kniću.

"Kada govori o implementaciji elektronske građavinske dozvole možemo da kažemo da smo jako zadovoljni. To je jedna od najznačajnih reformi koja je krenula 1. januara 2016. Možemo da kažemo da smo tokom 2016. i 2017. više puta obarali rekord kada govorimo o broju izdatih građevinskih dozvola", rekla je Tanjugu pomoćnica ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastruktre Darinka Đuran.

Kaže, međutim, da je brine to što na teritoriji Grada Beograda prosečno vreme za izdavanja građevinskih dozvola iznosi 14 dana što, kaže, znači da nije u skladu sa zakonom predviđenim rokovima.

Kada je reč o lokacijskim uslovima, kaže Đuran, na republičkom nivou procsečno vreme jeste 14 radnih dana, što je brže nego što je to Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014) predvideo, dok je u Gradu Beogradu taj prosek 26 radnih dana.

"Imamo situaciji u kojoj Grad Beograd koji ima najjace administrativne kapacitete u odnosu na neke manje opštine i gradove duplo sporije izdaje i građevinske dozvole i lokalcijske uslove", navodi Đuran.

Ministrastvo je, kaže, zato odlučilo da sa NALED-om i USAID-om pruži podršku Gradu Beogradu i pokrenuće projekat koji će isključivo biti namenjen za gradski Sekretarijat za urbanizam, kako bi se sagledale poteškoće sa kojima se suočavaju.

"Ne možemo da dopustimo da u Gradu Beogradu investitor čeka u proseku 26 dana da dobije lokacijske uslove, dok ministrastvo koje je nadležno za realizuju bitnih infrastrukturnih objekata izdaje lokacijske uslove za svega 12 radnih dana, iako je po zakonu predviđeno 30 dana", rekla je Đuran i istakla da Beograd treba da bude lider u brzini i proseku izdavanja kako elektronskih građevinskih dozvola tako i lokacijskih uslova.

Navodi da taj prosek u Gradu Beogradu nije nešto čime je ministarstvo zadovoljno i zato želi da pomogne i pruži i kadrovsku i administritavnu podršku kako ovakav trend i prosek izdavanja u krajnjem slučaju ne bi Srbiju ugrozio u daljem jačanju na Duing biznis listi.

Kako je saopštilo ministarstvo, kad se posmatra uspešnost gradova u izdavanju dozvola, ukupno je u 26 gradova podneto 48.377 zahteva, od čega je rešeno 37.157, a pozitivno rešeno 30.191, pri čemu je prosečan procenat uspešnosti 86 odsto, a u Beogradu 70,5 odsto.

Učešće rešenih zahteva u proseku je 90 odsto, u Beogradu 79 odsto, dok je procenat negativno rešenih zahteva prosečno 19 odsto, a u Beogradu 38 odsto, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za dozvole iz svoje nadležnosti izdaje građevinsku dozvolu za 12, a lokacijske uslove za 16 radnih dana.

Izvor: Večernje novosti, 07.08.2017.
Naslov: Redakcija