Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: 8. JULA 2016. GODINE SEDNICE ODBORA ZA SARADNJU SA ODBORIMA NARODNE SKUPšTINE U OSTVARIVANJU NADLEżNOSTI POKRAJINE, ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA, ODBORA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU, RAD, DEMOGRAFSKU POLITIKU I DRUšTVENU BRIGU O DECI - IZBOR ZAMENIKA PREDSEDNIKA ODBORA


 

U petak, 8. jula 2016. godine, u sali na trećem spratu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 11.00 časova, biće održana 1. sednica Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor zamenika predsednika Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležosti Pokrajine,

2. Pitanja i predlozi.

Sednica Odbora za ravnopravnost polova

U petak, 8. jula 2016. godine, u sali na trećem spratu zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 10.00 časova, biće održana 1. sednica Odbora za ravnopravnost polova Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor zamenika predsednika Odbora za ravnopravnost polova,

2. Pitanja i predlozi.

Sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci

U petak, 8. jula 2016. godine, u sali 2 zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 12.00 časova, biće održana 1. sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Izbor zamenika predsednika Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci,

2. Pitanja i predlozi.

Izvor: Vebsajt Skupštine AP Vojvodine, 07.07.2016.
Naslov: Redakcija