Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: ELEKTRONSKE GRAđEVINSKE DOZVOLE U SRBIJI SE DOBIJAJU U PROSEKU ZA OSAM RADNIH DANA, LOKACIJSKI USLOVI ZA 17 RADNIH DANA, "MALA GRAđVINSKA DOZVOLA" ZA INVESTICIONO ODRżAVANJE OBJEKATA šEST RADNIH DANA


Elektronske građevinske dozvole u Srbiji se dobijaju u proseku za osam radnih dana, rečeno je u Ministarstvu građevinarstva, saobaćaja i infrastrukture.

Od 1. januara 2016. godine, otkada se izdaju elektronske dozvole, pa do 5. jula 2016. godine podneto je ukupno 23.570 zahteva za izdavanje građvinskih dozvola, rešenja i lokacijskih uslova koji se rešavaju u kraćim rokovima od predviđenih Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014 - dalje: Zakon).

Zakon predviđa izdavanje dozvola za najviše 30 dana.

Takođe, brže se dobijaju i lokacijski uslovi i u proseku je potrebno 17 radnih dana.

Za rešenja iz člana 145. Zakona, koja se popularno nazivaju "mala građvinska dozvola" za investiciono održavanje objekata, procedura u proseku traje šest radnih dana.

Ministarstvo je saopštilo da je u aprilu izdato 829 građevinskih dozvola, što je za 9,9 odsto više nego u istom mesecu prošle godine i 40,7 odsto više nego u aprilu 2014 godine.

U odnosu na aprilski prosek u prethodnih pet godina, broj izdatih građevinskih dozvola u aprilu 2016. godine je veći za 24,1 odsto, dok je vrednost radova u prva četiri meseca ove godine skoro 70 odsto veća nego u istom periodu 2015. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 07.07.2016.
Naslov: Redakcija