Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA NORVEŠKOM - ODRŽANA PRVA RUNDA PREGOVORA


U Oslu je, od 1. do 3. jula 2014. godine, održana prva runda pregovora radi zaključenja Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kraljevinom Norveškom.

S tim u vezi, podsećamo da je u bilateralnim ekonomskim odnosima između Republike Srbije i Kraljevine Norveške na snazi, Sporazum zaključen između SFR Jugoslavije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu, sa Protokolom ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori" broj 9/85) - dalje: Sporazum, koji se primenjuje od 1.1.1986. godine.

I pored toga, što od dana početka primene Sporazuma, sa norveškom stranom nije bilo problema u njegovoj primeni, obostrano je ocenjeno da je potrebno izvršiti reviziju, odnosno zaključiti novi ugovor. Ovo zbog toga, što su mnoga rešenja iz važećeg sporazuma prevaziđena, imajući u vidu protek vremena i promene u privrednom, pravnom, a naročito poreskom sistemu dve zemlje, posebno u Republici Srbiji.

Tokom pregovora, koji su održani u atmosferi uzajamnog uvažavanja i razumevanja, razmatrani su svi članovi Nacrta ugovora i, u potpunosti je usaglašena većina članova Nacrta ugovora.

Delegacije nisu postigle saglasnost oko nekih veoma važnih članova Nacrta ugovora.

Na kraju pregovora, potpisan je Usaglašeni zapisnik sa pregovora u kojem je, pored ostalog, navedeno da će rezervisani članovi Nacrta ugovora biti predmet daljeg usaglašavanja, tokom druge runde pregovora koja će se održati u Beogradu (u terminu koji će, naknadno, biti dogovoren diplomatskim putem).

Blagovremeno ćemo izvestiti o daljim informacijama u vezi sa napred navedenim.

Izvor: Redakcija, 7.7.2014.