Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O VRSTI I USLOVIMA GARANCIJE PUTOVANJA, NAČINU AKTIVIRANJA I DRUGIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI ORGANIZATOR PUTOVANJA U ZAVISNOSTI OD VRSTE ORGANIZOVANOG PUTOVANJA: Uglavnom se polisa jemstva ugovara u slučaju insolventnosti agencije i u slučaju štete nanete putniku


Putnici koji su kupili avio-karte preko agencije "Flaj flaj travel", čije su poslovnice pre nekoliko dana zatvorene, najverovatnije neće moći da naplate štetu i jedino što im preostaje jeste da tuže agenciju. Polisa osiguranja ove agencije ne pokriva avio-karte, nego samo paket-aranžmane. U turističkim agencijama zato sugerišu putnicima da pre uplate aranžmana uvek provere da li se šteta i pod kojim uslovima može naplatiti, kako na kraju ne bi sa svojim žalbama završili na sudovima u dugim sudskim procesima.

Prema Pravilniku o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja ("Sl. glasnik RS", br. 2/2016), jasno je definisano koja vrsta garancije može da se ugovara između osiguravajuće kuće i turističke agencije.

Uglavnom se polisa jemstva ugovara u slučaju insolventnosti i u slučaju štete nanete putniku.

Kada je reč o insolventnosti agencije, putnicima se posle aktiviranja polise obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika s putovanja u zemlji i inostranstvu u mesto polaska. Zatim potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao, ali i novca u slučaju kada putnik otkaže putovanje. Nadoknađuje se i razlika između ugovorene cene putovanja i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

U drugom slučaju, kada je u pitanju šteta naneta putniku, osiguranje nadoknađuje novac koji su turisti izdvojili na osnovu ugovora o turističkom putovanju a koje nije realizovao. Oštećeni putnici mogu da računaju i na novac koji potražuju na ime razlike između ugovorene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Izvor: Vebsajt Politika, J. Antelj / I. Albunović, 05.06.2018.
Naslov: Redakcija