Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: PRIMENA ZAKONA POčINJE 1. JUNA 2017. GODINE, IZUZEV ODREDABA čLANOVA 9, 103. I 207. KOJE POčINJU DA SE PRIMENJUJU 8. JUNA 2016. GODINE, A ODNOSE SE NA OBAVEZU ORGANA UPRAVE DA PO SLUżBENOJ DUżNOSTI PRIBAVE PODATKE OD DRUGOG ORGANA UMESTO STRANAKA


Građani Srbije uskoro više neće biti u obavezi da na šalterima svojih lokalnih uprava prilažu izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, uverenje o državljanstvu itd. kada budu, na primer, želeli da postave pokretne aparate za prodaju kokica, bezalkoholnih pića ili sladoleda, dobiju dečji dodatak ili jednokratnu novčanu pomoć.

To od 8. juna 2016. godine postaje obaveza službenika svih opštinskih i gradskih uprava koje će od tog dana morati da razmenjuju podatake iz službenih evidencija i to besplatno. Obaveza proističe iz Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon).

Ubuduće će roditeljima, da bi na primer dobili dečji dodatak, zaposleni u upravama iz službenih baza pribavljati izvode iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici, uverenje o državljanstvu za onoga ko podnosi zahtev, potvrdu o prihodima u poslednja tri meseca koja prethode mesecu podnošenja zahteva za svakog člana domaćinstva koji ostvaruje prihode.

Takođe, službenici će iz svih baza "izvući" i podatke o porezu i katastarskom prihodu u prethodnoj godini za sve punoletne članove domaćinstva, o tome da im je dete redovan učenik, kao i podatke koji se tiču nepokretnosti i stambenog prostora kao što su ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, ugovor o zakupu...

Kada dobiju novorođenče, službenici će roditeljima, da bi dobili roditeljski dodatak za novorođenu decu iz službenih evidencija pribaviti podatke iz matične knjige rođenih i iz državljanstva.

Ukoliko neki građanin ili porodica ne mogu sami da pravaziđu socijalne probleme i zato im je potrebna jednokratna novčana pomoć, nju mogu da dobiju tako što će zaposleni u upravi pribaviti podatak u vezi njihovog imovnog stanja, podatak iz matične knjige rođenih, o tome da su članovi domaćinstva nezaposleni i sve druge neophodne podatke. Zainteresovani građanin treba samo da pokaže ličnu kartu.

Ukoliko neko želi da postavi, na primer, aparat za prodaju kokica, semenki, bezalkoholnih pića, industrijski pakovanih sladoleda, potrebna mu je dozvola da zauzme javnu površinu, a službenik će biti u obavezi da pribavi iz službene evidencije podatke o registraciji pravnog lica ili preduzetnika i skicu zauzeća.

Da lokalne samouprave moraju da budu profesionalci i da od 8. juna počnu razmenu podataka iz službenih evidencija naglašava ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

"Očekujem od vas da od 8. juna građani vide da je nešto drugačije kada dođu u upravu i sigurna sam da smo na dobrom putu, kao i da je to moguće", rekla je Udovički i u prilog tome navela da postoje opštinske uprava u Srbiji koje na taj način već razmenjuje podatke, ali i da se u dva navrata već radilo na Zakonu i da je sada pronađena ona mera koja je potrebna Srbiji i građanima.

"Službenici u gradskim i opštinskim upravama neće više od građana tražiti podatke koje država ima u službenim evidencijama – na primer, ako je lična karta važeći dokumnet, zašto onda moramo da pribavimo i potvrdu o prebivalištu", rekla je Udovički.

Zahvaljujući Zakonu, država sa građanima i privredom želi da uspostavi partnerski odnos. Istovremeno, ona je namenila aktivniju ulogu građanima da mogu da alarmiraju i podnose prigovore, ukoliko službenici ne postupaju po Zakonu.

Prema Zakonu, službenici koji ne budu razmenjivali podatke u roku od 15 dana i to besplatno, za prekršaj će biti novčano kažnjeni od 5.000 do 50.000 dinara.

Svi podaci biće pribavljeni na način koji odgovara državnim organima – elektronskim putem, "peške", faksom..., a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012).

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 06.06.2016.
Naslov: Redakcija