Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA: Komentari i sugestije dostavljeni u toku javne rasprave


Ministarstvo finansija pripremilo je i sprovelo javnu raspravu o Nacrtu zakona o alternativnim investicionim fondovima.

Svi zainteresovani su bili u mogućnosti da preuzmu tekst Nacrta zakona i upoznaju se sa predloženim rešenjima, kao i da dostave primedbe, predloge i komentare.

S obzirom na to da je u izradi Nacrta zakona, u okviru Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima i Nacrta zakona o alternativnim investicionim fondovima, učestvovao širok krug predstavnika različitih institucija kao što su: Komisija za hartije od vrednosti, Kabinet predsednika Vlade, Beogradska berza, Narodna banka Srbije, Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Kabinet ministra bez porfelja za inovacije i tehnološki razvoj, Poreska uprava, Privredna komora, Udruženje banaka Srbije, Savet stranih investitora i Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj, Ministarstvo nije organizovalo okrugle stolove tokom javne rasprave. Međutim, u organizaciji Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj organizovan je okrugli sto na kojem su aktivno učestvovali predstavnici Ministarstva i Komisije za hartije od vrednosti.

Komentare, primedbe i sugestije na Nacrt zakona dostavili su Privredna komora Srbije i dr. Drago Inđić, a koji su se odnosili na kategorije društava za upravljanje i minimalni osnovni kapital društava za upravljanje, poluprofesionalnog investitora i poslove depozitara. Ministarstvo je zajedno sa Komisijom za hartije od vrednosti, kao relevantnim akterom za sprovođenje zakona, sagledalo i razmotrilo sve dostavljene predloge, sugestije i primedbe na Nacrt zakona. U skladu sa zajedničkim utvrđenim stavovima, izvršeno je normativno uređenje teksta. Svi predlozi i sugestije koji su bili u pravcu poboljšanja predloženog teksta Nacrta zakona i koji su u duhu koncepta na kojem se Nacrt zakona zasniva su ugrađeni u tekst Nacrta zakona.

Preuzmite:

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 05.05.2019.
Naslov: Redakcija