Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Primena Zakona počinje 1. juna 2017. godine. Predviđena je koordinisana saradnja državnih organa, centara za socijalni rad, policije, vaspitnih i zdravstvenih ustanova, sudova i tužilaštva čime će, osim preventivnih mera, nasilje biti blagovremeno i efikasno zaustavljeno, a nasilnici kažnjavani. Novina u Zakonu je kažnjavanje službenih lica koja ne reaguju na nasilje, te uvođenje disciplinske odgovornosti za sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca za nepostupanje u rokovima koji su određeni ovim Zakonom


Novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) počeće da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, a Suzana Paunović, direktorka kancelarije za ljudska i manjinska prava, očekuje da će njegova primena smanjiti broj žrtava. Prvi put, kaže, predviđena je koordinisana saradnja državnih organa, centara za socijalni rad, policije, vaspitnih i zdravstvenih ustanova, sudova i tužilaštva čime će, osim preventivnih mera, nasilje biti blagovremeno i efikasno zaustavljeno, a nasilnici kažnjavani.

Do sada je, napominje, veliki problem bila blaga kaznena politika, a mali broj izrečenih zatvorskih kazni nasilnicima uslovljavao je praksu da žene zaštitu traže u sigurnim kućama. Posebno je važno, napominje, i što su proširena ovlašćenja policiji.

- Statistika jasno kaže da su žene i dalje u najvećoj meri žrtve nasilja. Od ukupno 6.124 prijave koje su prethodne godine podnete za krivično delo nasilje u porodici, žrtve su u 76 odsto slučajeva bile žene - podseća Suzana Paunović. - Da se ovako poražavajuća statistika promeni, pomoći će i zakonska odredba prema kojoj će biti kažnjavana službena lica koja ne reaguju na nasilje. Novina u Zakonu je i uvođenje disciplinske odgovornosti za sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca za nepostupanje u rokovima koji su određeni ovim Zakonom.

Novi Zakon predviđa i preventivne mere i hitnu reakciju nadležnih, kada procene da osoba može biti ugrožena. Policija će, na osnovu proširenih ovlašćenja, umesto da čeka odluku suda, moći da odredi hitno udaljavanje nasilnika iz stana i zabrani prilazak žrtvi do 48 sati, a na predlog javnog tužioca sud može da odredi da se hitna mera produži još 30 dana. Takođe, sudovi su u obavezi da hitno postupaju u slučajevima nasilja.

Kako bi što bolje prepoznali rizik i delovali preventivno, od novembra 2016. godine, kaže Suzana Paunović, kontinuirano se sprovode obuke za oko 400 policajaca i za sudije i tužioce, kao i za zaposlene u sistemu zdravlja, obrazovanja i socijalne zaštite.

Broj prijava nasilja u porodici u 2016. godini je, u odnosu na prethodnu, povećan za 16 odsto. Suzana Paunović napominje da to nije pokazatelj povećanog nasilja, već činjenice da se sve više žena ohrabruje da prijavi nasilje.

Izvor: Vebsajt Novosti, I. Mićević, 06.05.2017.
Naslov: Redakcija