Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O PROGRAMU ISPITA I NAČINU POLAGANJA ISPITA, USLOVIMA ZA STICANJE I ODUZIMANJE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA I SADRŽINI REGISTRA PROFESIONALNIH UPRAVNIKA: Uskoro će početi obuke za licenciranje profesionalnih upravnika zgrada. Obuku u trajanju od tri nedelje će sprovoditi Privredna komora Srbije i ona će koštati oko 30.000 dinara. Profesionalni upravnici sa licencom moći će da budu zaposleni kod nekoga, sami da osnuju firmu ili da se uz minimalna ulaganja registruju kao preduzetnici i sami za sebe obavljaju taj posao


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je donelo Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017 - dalje: Pravilnik) na osnovu kojeg će do polovine maja 2017. godine početi obuka profesionalnih upravnika zgrada, a prve licence će biti dodeljene već u junu, najavila je pomoćnica ministarke građevinarstva Jovanka Atanacković.

"Ovom delatnošću mogu da se bave svi koji imaju najmanje srednju školu u trajanju od četiri godine, koji polože ispit i nisu osuđivani za neko krivično delo koje ih čini nedostojnim za vršenje te funkcije", rekla je Atanacković.

Ona je naglasila da će tako veliki broj građana moći da se zaposli, kao i da se na osnovu iskustava zemalja u okruženju očekuje otvaranje između 15.000 i 20.000 novih radnih mesta.

Kako je rekla, profesionalni upravnici će u Srbiji moći da zarade i mnogo više od prosečne plate, ako se održava veći broj zgrada i stanova, što se i očekuje u narednom periodu.

Atanacković dodaje da dosadašnja iskustva, sa firmama koje su se profesionalno bavile tim poslom u Srbiji, pokazuju da za održavanje dvadesetak zgrada može da se zaradi mesečna plata od oko 55.000 dinara.

Atanackoviće kaže da će obuku u trajanju od tri nedelje sprovoditi Privredna komora Srbije i da će ona verovatno koštati, iako to još nije definisano, oko 30.000 dinara.

Ona je rekla da će profesionalni upravnici sa licencom moći da budu zaposleni kod nekoga, sami da osnuju firmu ili da se uz minimalna ulaganja registruju kao preduzetnici i sami za sebe obavljaju taj posao.

Prema njenim rečima, u Srbiji se trenutno cena za profesionalnog upravnika po stanu kreće između 200 i 350 dinara.

"Ali, to će tržište da odredi, tako da će cene verovatno biti i malo niže, a usluga kvalitetnija", naglasila je ona.

Usluge profesionalnih upravnika će biti dostupne 24 sata i to sedam dana u nedelji, tako da će stanari uvek moći da prijave bilo koji kvar u zgradi ili problem, na primer buku ili remećenje kućnog reda.

Ministarstvo je ubrzalo donošenje Pravilnika kako bi se što pre počelo sa punom primenom Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016 - dalje: Zakon).

"Ministarstvo je donelo Pravilnik koji će pružiti uslove da već početkom maja ili polovinom maja krenu i obuke profesionalnih upravnika koje će organizovati Privredna komora Srbije, kako bi mogli nakon tih obuka, koje će trajati oko tri nedelje, da očekujemo već u junu i prve profesionalne upravnike sa položenim ispitom i dobijenom licencom", navela je Atanacković.

Oni će kroz obuku morati da steknu određena pravna znanja po pitanju zgrade, da se upoznaju sa Zakonom, nauče neke karakteristike zgrada, administrativne i finansijske aspekte upravljanja zgradom, ali i da nauče veštinu komunikacije.

Ona je podsetila da su neke zemlje u okruženju uvele profesionalno upravljanje kao obavezno, dok je kod nas to na dobrovoljnom principu, što znači da stanari mogu sami da izaberu upravnika ili da angažuju profesionalnog sa licencom.

Kako kaže, u zgradama koje ni na koji način ne reaguju na zakonske obaveze, lokalna samouprava će po prijavi inspektora ili bilo kog vlasnika stana u toj zgradi svojim rešenjem da imenuje prinudnog profesionalnog upravnika.

"Taj prinudni deo stanari mogu da obustave kada se organizuju u skladu sa Zakonom, što znači nađu upravnika između sebe ili angažuju nekog drugog profesionalnog upravnika", navela je ona.

Atanacković ističe da, prema Zakonu, registar profesionalnih upravnika i registar stambenih zajednica treba da budu uspostavljeni do 1. januara 2018. godine odnosno 12 meseci nakon stupanja Zakona na snagu.

"Mi, evo, šest meseci pre tih rokova uspostavljamo registar profesionalnih upravnika, a radimo i na uspostavljanju registra stambenih zajednica koji se, takođe, očekuje polovinom ove godine odnosno u junu", navela je Atanacković.

Ona je dodala da će građani moći da prijave lokalnim samoupravama da su organizovani i dobiju matični broj i sve što je potrebno za normalno funkcionisanje zgrade.

Izvor: Vebsajt B92,04.05.2017.
Naslov: Redakcija