Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O APOTEKARSKOJ DELATNOSTI: Farmaceutska komora Srbije traži hitno donošenje Zakona, te privremenu zabranu otvaranja novih apoteka


Članovi Farmaceutske komore Srbije, koji svoju delatnost obavljaju u privatnom i državnom sektoru, imaju jedinstven stav da je neophodno da se hitno donese Zakon o apotekarskoj delatnosti.

U Nacrtu zakona o apotekarskoj delatnosti se sprečava vertikalna integracija kao potencijalna opasnost od sukoba interesa, pritiska kapitala i trgovine uticajem, kao i opasnosti od narušavanja etičkih principa, kao garanta autonomnosti farmaceuta u profesionalnom radu.

U saopštenju Komore se navodi da Zakon treba da unapredi uslove u pogledu prostora, kadra i opreme, kako bi građani imali na raspolaganju zdravstvene ustanove u skladu sa savremenim standardima i potrebama. Farmaceutska komora, kao krovna organizacija farmaceuta, treba da dobije nadležnosti koje će biti podrška zdravstvenom sistemu i njegovoj boljoj regulaciji, kontroli i transparentnosti. Do donošenja Zakona, neophodno je da se donese moratorijum na otvaranje novih apoteka, koje se bez plana i geografskih/demografskih kriterijuma svakodnevno otvaraju.

Članovi Farmaceutske komore složni su i u stavu da je neophodno da se definišu jedinstvene i obavezujuće cene lekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Farmaceutska komora se zalaže za jednake uslove rada i obavljanja profesionalnih dužnosti za sve svoje članove, kao što su i njihove obaveze jednake pred korisnicima/pacijentima, Komorom i Zakonom.

Izvor: Vebsajt Farmaceutske komore, 04.05.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija