Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: €� OčEKUJE SE DA KROZ KONTROLNE LISTE KOJE ćE BITI JAVNO OBJAVLјIVANE SVI čINIOCI U LANCU ZNAJU šTA ćE KONKRETNO BITI PREDMET KONTROLE, A UVOđENJE JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA DA U PERSPEKTIVI OBEZBEDI KOMPATIBILNOST SISTEMA €�


Državna sekretarka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Vidosava Džagić, učestvovala je u radnom sastanku na temu sprovođenja aktuelnih zakona u okviru konferencije "Reality Check 2015." koju je organizovao Savet stranih investitora (FIC). Tema o kojoj je govorila državna sekretarka bio je nedavno usvojeni Zakon o inspekcijskom nadzoru (ZoIN), a u radu skupa učestvovali su predstavnik delegacije EU u Srbiji Frek Janmat (Freek Janmaat), predstavnici FIC, kao i predstavnici inspekcijskih službi pri resornim ministarstvima.

Džagić se zahvalila na pozivu za učešće na ovom skupu i na pruženoj podršci svim relevantnim činiocima oko izrade i procedure usvajanja ZoIN. Ona je naglasila da su ovaj zakon inicirali privrednici u saradnji sa državom, a u cilјu povećane predvidlјivosti i pobolјšanja opštih uslova poslovanja.

Savet stranih investitora pružio podršku Zakonu o inspekcijskom nadzoru

"Vrlo je značajno da se uspostave pravila koja će važiti za sve. Primera radi, kroz kontrolne liste koje će biti javno objavlјivane, svi činioci u lancu će znati šta će konkretno biti predmet kontrole.", naglasila je Džagić i dodala da je ZoIN sistemski zakon koji će važiti i za posebne, sektorske zakone.

Državna sekretarka je posebno istakla preventivnu ulogu inspekcija, kao i rešavanje problema kontrole neregistrovanih subjekata. "Nadležnosti inspekcija će", kako je rekla, "biti usaglašene, a novim zakonom je posebno predviđena i koordinacija inspekcija preko koordinacionog tela“.

"Neophodno je planiranje zajedničkih i najavlјenih inspekcijskih poseta. Kroz sistem procene rizika, koji je predviđen zakonom, štedećemo resurse i povećati efikasnost. Menjamo duh samog nadzora, umesto kažnjavanja prioritet će biti preventiva. Takođe, uvođenje Jedinstvenog informacionog sistema u perspektivi će obezbediti kompatibilnost sistema i kroz svrsishodnost nadzora omogućiti jedan od osnovnih cilјeva ZoIN - smanjenje sive ekonomije.", rekla je Džagić.

G-din Frek Janmat je dodatno apostrofirao usvajanje ZoIN kao veliki korak napred. On je dodao da je od izuzetnog značaja formiranje koordinacionog tela, putem kojeg će biti lakše sprovesti odgovarajuće smernice i obuke, a prevashodno ovo telo bi trebalo da pobolјša saradnju između inspekcijskih službi.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 7.5.2015.