Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJEN DRUGI NACIONALNI IZVEŠTAJ O PRAĆENJU PODSTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA


Izveštaj je urađen prema standardima i indikatorima Matrice za praćenje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, a sadrži nalaze i preporuke za definisane oblasti razvoja civilnog društva, u odnosu na postojeće međunarodne i regionalne pravne standarde.

Nalazi i preporuke odnose se na tri glavne oblasti relevantne za razvoj OCD: osnovne pravne garancije sloboda, okvir finansijske vitalnosti i održivosti OCD i odnos Vlade i OCD.

"Kreiranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva zapravo znači omogućavanje građanima da se uključe u proces donošenja odluka i mimo izbora", naglasila je Maja Stojanović, izvršna direktorka Građanskih inicijativa. "Građanima mora biti omogućena puna participacija u političkom procesu, naročito prilikom donošenja zakona i propisa koji ih se direktno tiču, jer kreiranje javnih politika ne sme da se odvija mimo volje građana."

Posebnu pažnju na predstavljanju izveštaja bio je posvećen primeni Smernica za uključivanje OCD u procese donošenja propisa i transparentnosti finansiranja rada OCD na lokalnom i nacionalnom nivou. Milena Banović, Šefica odseka za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, izjavila je da je saradnja udruženja građana i organa državne uprave prioritet, a naročito saradnja na lokalu, jer, kako kaže, upravo tu OCD najviše deluju i komuniciraju sa predstavnicima lokalnih organa vlasti.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 7.4.2015.