Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

APLIKACIJA ZAVODA ZA INTELEKTUALNU SVOJINU ZA POMOĆ U SASTAVLJANJU UREDNOG SPISKA ROBA I USLUGA KAO BITNOG ELEMENTA PRIJAVE ZA PRIZNANJE ŽIGA


U saradnji Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) kreirana je verzija aplikacije Madrid Goods & Services Manager na srpskom jeziku, pod nazivom MGS - Pomoć u sastavljanju urednog spiska roba i usluga.

U njoj su sadržani svi termini (nazivi konkretnih roba i usluga) alfabetske liste Ničanske klasifikacije. Ova aplikacija olakšava sastavljanje spiska roba i usluga (bitan element prijave za priznanje žiga) na taj način što pruža pouzdanu informaciju o tome da su svi termini koje sadrži pravilno klasifikovani prema najnovijem izdanju Međunarodne klasifikacije roba i usluga (Ničanske klasifikacije), kao i o prihvatljivosti izabranog naziva u postupku za priznanje žiga pred Zavodom. MGS omogućava podnosiocima prijava da pretražuju i vrše odabir relevantnih termina radi sastavljanja spiska roba i usluga, koje zatim mogu da prevedu na bilo koji od tri radna jezika Madridskog sistema radi podnošenja međunarodne prijave žiga.

1. aprila 2014. godine aplikacija je postala dostupna korisnicima na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu putem Internet stranice WIPO: http://www.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=sr (ONLINE), gde možete saznati više o načinu i načinu i prednostima njenog korišćenja (Uputstvo za korišćenje i Najčešća pitanja).

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 7.4.2014.