Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 15: Liberalizacija tržišta energije i gasa preduslov za otvaranje ovog poglavlja


"U okviru priprema za otvaranje Poglavlja 15 o energetici veoma aktivno radimo na usklađivanju regulativa i usvajanju preporuka Evropske Unije. Dok su u prethodnom periodu veliki pomaci urađeni na polju formiranja obaveznih rezervi nafte i naftnih derivata, dalja liberalizacija tržišta energije i gasa je u ovom trenutku osnovni preduslov za otvaranje ovog poglavlja", rekla je Mirjana Filipović, državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike na okruglom stolu sa članicama Američke privredne komore, na kojem je razgovarano o planovima Ministarstva za 2019. godinu.

Govoreći o tržištu gasa u Srbiji, Filipović, koja je i predsednica pregovaračke grupe sa Evropskom unijom, rekla je da je jedan od glavnih pokazatelja koliko je važna sigurnost snabdevanja gasom i gotovo 50 miliona evra koje je obezbedila Evropska unija za finansiranje gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske, koja će početi sa izgradnjom sledeće godine.

"Očekuje nas još dosta posla u ovom domenu, jer je reč o velikim reformama za čiju implementaciju je potrebno više vremena. U međuvremenu, Ministarstvo će nastaviti da prilagođava svoje zakonodavstvo "zimskom energetskom paketu" EU propisa i verujemo da će se to videti u narednim izveštajima Evropske komisije", zaključila je državna sekretarka Filipović.

Vlada Republike Srbije je krajem novembra prošle godine produžila važenje Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 56/2016, 60/2017 i 91/2018) do kraja 2019. godine, a predstavnici Ministarstva su ovom prilikom potvrdili da će se u narednom periodu raditi na uvođenju sistema aukcija za dodelu statusa povlašćenih proizvođača električne energije iz vetra i solara, pri čemu će konkretniji model i postupak tek biti određeni u daljem radu Ministarstva. "Očekujemo da prve aukcije budu sprovedene već naredne godine", naglasila je Filipović i iznela očekivanje da će učešće obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji do 2021. godine biti blizu cilja od 27% koji je odredila Evropska unija.

Đorđe Popović, predsednik Odbora za energetiku Američke privredne komore, naglasio je značaj implementiranja preporuka Energetske zajednice i usvajanja zakonodavstva Evropske unije za dalji razvoj tržišta u Srbiji. "Kompanije posebno interesuju planovi Ministarstva u pogledu razvoja tržišta obnovljivih izvora energije, ali i unapređenje energetske efikasnosti, usvajanje novih modela ugovora o otkupu električne energije, kao i kreiranje preduslova za širu upotrebu električnih vozila u Srbiji. Kao Odboru za energetiku Američke privredne komore, izuzetno nam je drago što Ministarstvo prepoznaje značaj učešća privrede u dijalogu o ovim važnim temama i što ćemo imati prilike da sarađujemo u narednom periodu", rekao je Popović.

AmCham Odbor za energetiku je osnovan 2017. godine, sa namerom uspostavljanja konstruktivnog dijaloga sa svim relevantnim državnim institucijama, u cilju unapređenja regulatornog okvira u oblasti energetike i njegove efikasne primene. U fokusu Odbora je implementacija i unapređenje specifične regulative u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, poboljšanje pravnog okvira za javno-privatna partnerstva u ovoj oblasti, davanje podrške razvoju novih modela energetskog poslovanja, kao i druga pitanja od značaja za članove Američke privredne komore.

Izvor: Vebsajt RTV, 04.02.2019.
Naslov: Redakcija