Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV ZA SARADNJU U OBAVLJANJU POSLOVA NACIONALNOG MEHANIZMA ZA PREVENCIJU TORTURE


Zaštitnik građana objavio javni poziv za saradnju u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.

Zaštitnik građana upućuje poziv udruženjima, čijim je statutom predviđeni cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda, za saradnju u obavljanju poslova Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture (u daljem tekstu NPM), u skladu sa Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.

Predmet javnog poziva je izbor udruženja čijim je statutom predviđeni cilj udruživanja unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda, sa kojima će Zaštitnik građana ostvarivati saradnju u obavljanju poslova NPM, u skladu sa Opcionim protokolom uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.

Rok za podnošenje prijava po javnom pozivu je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Zaštitnika građana.

Prijave po javnom pozivu moraju biti dostavljene Zaštitniku građana u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Javni poziv za saradnju u obavljanju poslova nacionalnog mehanizma za prevenciju torture - ne otvarati", na adresu: Beograd, Deligradska br. 16.

Sporazum o saradnji se zaključuje na period od jedne godine.

Osoba za kontakt za sve informacije u vezi sa javnim pozivom je Jelena Unijat, na e-mail adresi: jelena.unijat@zastitnik.rs.

Izvor: Vebsajt Zaštitnik građana, 06.02.2018.
Naslov: Redakcija