Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: JAVNI POZIV ZA POSMATRAčE IZBORNE KAMPANJE. ROK ZA PRIJAVU 13. FEBRUAR 2016. GODINE


Agencija za borbu protiv korupcije objavila je Javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje. Predviđeno je da Agencija angažuje 134 posmatraca u 23 grada u Srbiji, a na osnovu čijih podataka će ta institucija kasnije utvrđivati kako su političke stranke trošile sredstva tokom kampanje.

Posmatrači prikupjaju sve informacije o političkim aktivnostima političkih subjekata i dostavljaju ih centralnim koordinatorima koji ih statistički i analitički obrađuju. Ti podaci se dostavljaju Agenciji koja, zatim, upoređuje podatke dobijene od posmatrača sa izveštajima o troškovima izborne kampanje koje dostavljaju sami politički subjekti.

Kandidati, koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u 2016. godini u svojstvu posmatrača Agencije za borbu protiv korupcije, mogu da se prijave na javni poziv za centralnog koordinatora, koordinatora i terenskog posmatrača za poslove posmatranja izborne kampanje.

Prijavu može podneti punoletni državljanin Republike Srbije, koji je završio najmanje srednju školu u trajanju od četiri godine. Prednost će imati kandidat koji poseduje iskustvo u posmatranju izbornih kampanja. Prilikom izbora posmatrača vodiće se računa o mestu prebivališta, odnosno boravišta posmatrača, tako da može obavljati poslove iz svog delokruga u mestu za koje je određen, navodi se u pozivu.

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje je otvoren do 13. februara 2016. godine.

Za dodatne informacije i pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja, zainteresovani kandidati se mogu obratiti putem elektronske pošte na adresu posmatrac@acas.rs ili na telefon 011/4149-110,svakog radnog dana u terminu od 08-15 časova, kontakt osoba Nada Radović.

U nastavku možete preuzeti tekst sa detaljima o načinu prijavljivanja, kao i obrazac prijave:

Javni poziv za prijavljivanje kandidata za posmatrače izborne kampanje možete preuzeti ovde.

Obrazac – Prijava za posmatrače izborne kampanje možete preuzeti ovde.

Pravilnik o posmatračima izborne kampanje možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 05.02.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija