Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU STRATEGIJE RAZVOJA SEKTORA USLUGA: RASPRAVA ćE TRAJATI DO 27. FEBRUARA 2016. GODINE


Ministartsvo trgovine, turizma i telekomunikacija u postupku pripreme Predloga strategije razvoja sektora usluga, sprovodi javnu raspravu o Predlogu ove strategije do 27. februara 2016. godine.

Prezentacija i rasprava o predloženom Nacrtu strategije biće organizovana 19. februara 2016. godine sa početkom u 11 časova u Beogradu, Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina br. 2, sala 368, istočno krilo.

Pozivaju se predstavnici organa i organizacija, jedinica lokalnih samouprava, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, međunarodnih organizacija, kao i druga zainteresovana lica da primedbe, predloge i sugestije, za vreme trajanja javne rasprave dostave Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija putem elektronske pošte na e-mail: upitnikg3@mtt.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, sa naznakom "Javna rasprava- Predlog strategije razvoja sektora usluga".

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će analizirati sve predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije i pripremiti konačnu verziju Predloga strategije za razmatranje na sednici Vlade.

Predlog strategije razvoja sektora usluga možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 05.02.2016.
Naslov: Redakcija