Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: ZA OBJEKTE ZA KOJE NIKADA NIJE PODNET ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU, PO ZAVRšETKU POPISA GRAđEVINSKA INSPEKCIJA ćE DONETI REšENJE O RUšENJU, KOJE SE NEćE IZVRšAVATI DO PRAVOSNAżNOG OKONčANJA POSTUPKA OZAKONJENJA. OBJEKTI ZA KOJE NE BUDE IZDATO REšENJE O OZAKONJENJU BIćE SRUšENI


Većina lokalnih samouprava tokom 2016. godine završiće veći deo posla u vezi sa ozakonjenjem bespravno izgrađenih objekata – izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zorana Mihajlović.

- Tokom decembra 2015. godine timovi Ministarstva obišli su gotovo sve lokalne samouprave, bilo je potrebe za dodatnim objašnjenjima i mislim da u prvom kvartalu možemo očekivati veliki broj ljudi koji će ozakoniti nelegalno izgrađene objekte i da tu neće biti problema - navela je Mihajlović.

Ona je dodala da građani praktično mogu sačekati da ih lokalna samouprava pozove ili da dođe inspekcija, a da je lokalna samouprava ta koja će da ih ozakoni, a država popiše u katastar.

Ministarka je navela da su lokalne samouprave dobile zadatak da naprave plan i da ga dostave Ministarstvu, kao i da u svojim budžetima izdvoje novac za to.

Ovo je godina u kojoj će se to dešavati. Negde će ići ranije, negde kasnije, ali će svaka od njih to realizovati – rekla je ministarka, i dodala da će Ministarstvo moći da naloži rušenje samo objekata bespravno izgrađenih u parkovima prirode, dok je ostalo u nadležnosti lokalnih samouprava.

Kako je navela, lokalne samouprave će napraviti plan, a ono što nije moglo da se ozakoni ni po jednom perethodnom zakonu, neće moći ni po novom Zakonu o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015).

U Srbiji ima oko 1,4 milion bespravno izgrađenih objekata.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 05.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija