Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: €�KO JEDNOM BUDE RAZREšEN ZBOG TEšKOG DISCIPLINSKOG PREKRšAJA NE MOżE NIKADA VIšE POSTATI NI IZVRšITELJ, NI JAVNI BELEżNIK, NI SUDIJA, NI TUżILAC€�€�


Sva je prilika da će se rad i postupanje javnih beležnika i izvršitelja ubuduće bolje i efikasnije kontrolisati, za šta će se pobrinuti Ministarstvo pravde.

  • Ministar, Nikola Selaković, kaže da će to omogućiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) i Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), kojim je bolje definisana, a u nekim stvarima i pojačana nadležnost Ministarstva za kontrolu njihovog rada.

"Ministarstvo će toj oblasti posvetiti dobar deo svojih aktivnosti i napora, i gde god bude uočeno da postoje beležnici ili izvršitelji koji svoj posao ne rade u skladu sa zakonom i svoj posao i dužnost obavljaju nesavesno, uslediće i njihovo disciplinsko, a ako treba i krivično procesuiranje zbog toga", poručio je Selaković.

Kada je reč o izvršiteljima, poziv na disciplinsku odgovornost predviđen je na vise načina, od kažnjavanja javnom opomenom, do novčanih kazni, privremene zabrane obavljanja delatnosti, do razrešenja sa mesta izvršitelja.

"Onaj ko jednom bude razrešen kao izvršitelj zbog teškog disciplinskog prekršaja ne može nikada više postati ni izvršitelj, ni javni beležnik, ni sudija, ni tužilac, a mislim da je identična situacija i u advokaturi", naveo je Selaković.

Kada je reč o borbi protiv korupcije i formiranju posebnih odeljenja u tužilaštvima čiji će zadatak to biti, Selaković je podsetio da je Ministarstvo pravde radilo na izradi nekoliko veoma važnih nacrta zakona, među kojima su ključni Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u oblasti "Krivična dela protiv privrede", kao i Nacrt zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Selaković je naveo da je većina ciljeva i mera definisana Strategija istraga finansijskog kriminala za period od 2015. do 2016. godine ("Sl. glasnik RS", br. 43/2015), koju je Vlada Republike Srbije usvojila 2015. godine, na predlog Ministarstva pravde, i da pomenute organizacione izmene upravo predstavljaju primenu te Strategije.

  • "Nacrt zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije” predviđa mogućnost uvođenja udarnih grupa u javnim tužilaštvima u kojima će biti okupljeni predstavnici različitih državnih organa. Na početku MUP-a, a kasnije i Uprave carina, Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca, Narodne banke Srbije i ostalih koji bi bili korisni u radu tako organizovanih grupa", rekao je Selaković.

Prema njegovim rečima preduslov za usvjanje tog zakona su izmene i dopune Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), a kako je dodao, uveren je da će u naredna dva meseca biti definisan Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, a posle toga i Zakona o nadležnosti i organizaciji državnih organa u borbi protiv organizvoanog kriminala i korupcije.

Kad je reč o važnom pitanju racionalizacije mreže apelacionih sudova, ministar navodi da je pre mesec i po dana formirana radna grupa čiji je zadatak analiza funkcionalnost i potrebe mreže apelacionih sudova kako bi se, eventualno, formirao jedan takav sud sa sedištem u Beogradu i tri odeljenja, u Nišu, Novom sadu i Kragujevcu.

Ministar je objasnio da se neće ulaziti u promenu sistema bez podrobne analize, ali je istakao da je krajnji cilj formiranje takve organizacije u kojoj će postojati jedinstvena sudska praksa.

"Mnogi kažu da je to moguće učiniti samo preko jednog apelacionog suda. Da li će to rešiti sve probleme? Neće, ali svakako da će moći da reši mnoge probleme koje imamo danas. Na tome se radi i očekujem da tokom ove godine imamo analizu koju će uraditi radna grupa i da ćemo na osnovu nje zajednički moći da razmotrimo šta nam je činiti", rekao je Selaković.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 06.01.2016.
Naslov: Redakcija