Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Kompletan tekst Predloga zakona (ONLINE)

U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013 - dalje: Zakon), po isteku godine za koju je budžet donet, sastavlja se završni račun budžeta. U završnom računu budžeta iskazani su ukupno ostvareni prihodi i primanja budžeta, kao i ukupno izvršeni rashodi i izdaci u periodu od 1. januara do 31. decembra godine za koju je budžet donet.

Završni račun budžeta za 2012. godinu, sačinjen je u skladu sa Zakonom, odnosno na osnovu podataka iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta direktnih korisnika sredstava budžeta i konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta direktnih korisnika sredstava budžeta koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike budžetskih sredstava.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 5.1.2014.