Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O REVIZIJI: OSNOVAN ODBOR ZA JAVNI NADZOR NAD OBAVLJANJEM REVIZIJE


Zakon o reviziji usvojen je 16. jula 2013. godine od strane Narodne skupštine Republike Srbije i objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 62/2013. Zakon je stupio na snagu 24. jula 2013. godine.

Jedna od najznačajnijih novina u Zakonu o reviziji jeste napuštanje shvatanja revizije kao samoregulišuće profesije i uvođenje nezavisnog, javnog nadzora nad radom Komore ovlašćenih revizora, društava za reviziju i revizora. Model javnog nadzora nad revizijom prihvaćen je, kako u okvirima međunarodnih standarda revizije, tako i od strane Evropske unije i to primarno u cilju podizanja kvaliteta finansijskog izveštavanja, ujednačavanja propisa i prakse, unapređenja finansijske discipline, kao i izbegavanja situacija da se revizori, odnosno društva za reviziju, kao funkcija od javnog značaja, nađu uključenim u eventualnim finansijskim skandalima.

U skladu sa Osmom direktivom EU (2006/46/EC), sistem javnog nadzora treba da ima konačnu odgovornost za nadzor nad: odobravanjem i registracijom revizora i društava za reviziju, usvajanjem standarda profesionalne etike i internih standarda kontrole kvaliteta i revizije, kao i kontinuiranom edukacijom, kontrolom kvaliteta i preduzimanjem istražnih i disciplinskih mera.

Imajući u vidu navedeno, Zakonom o reviziji predviđeno je osnivanje Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije - nezavisnog tela koje će činiti nepraktičari (lica nezavisna od uticaja revizorske profesije i Komore ovlašćenih revizora), birani od strane Vlade Republike Srbije, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti.

S tim u vezi, Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizije osnovan je Odlukom Vlade od 25. oktobra 2013. godine ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013), a predsednik i članovi ovog tela imenovani su Rešenjem Vlade od 11. decembra 2013. godine ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013).

Najznačajnija uloga ovog tela biće da:

sprovodi nadzor nad kontrolom kvaliteta rada revizora i društava za reviziju i izricanjem mera nadzora;

sprovodi nadzor nad radom Komore ovlašćenih revizora;

sprovodi nadzor nad licenciranjem revizora i izdavanjem dozvola društvima za reviziju.

Uspostavljanje Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije predstavlja jednu od najznačajnijih tekovina ovog zakona u postizanju možda i najkvalitativnijeg dostignuća zakona: uspostavljanja nezavisnog javnog nazora nad revizijom i doprinošenja većoj transparentnosti i finansijskoj disciplini na tržištu.

Odbor za javni nadzor nad obavljanjem revizije zajedno sa Ministarstvom finansija i Komorom ovlašćenih revizora treba da usmerava i kontroliše rad revizorske profesije i na taj način uveri javnost da ova profesija radi i funkcioniše u javnom interesu.

Izvor: Redakcija, 5.1.2014.