Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG IZMENA ZAKONA O AOFI: AGENCIJA ZA OSIGURANJE I FINANSIRANJE IZVOZA SRBIJE POSTAĆE AGENCIJA ZA FINANSIRANJE I SANACIJU PRIVREDE I DOBIĆE NOVE NADLEŽNOSTI, PREDLOŽILA JE VLADA RS


Kako se navodi u predlogu izmena Zakona o AOFI koji je već u skupštnskoj proceduri, Agencije će se pored finansiranja izvoznih poslova baviti i upravljanjem tranzicionim fondom i investiranjem u venčer (Venture) kapital fondove.

Nadležnosti AFS biće proširene i na deo privrede u kojem se nalazi veliki broj zaposlenih, a koji se nalazi u postupku restrukturiranja, privatizacije i stečaja.

Podseća se da je budžetom za 2014. obezbeđeno 17,4 milijardi dinara za funkcionisanje tranzicionog fonda i ističe da u ovoj godini treba da se završi restrukturiranje 153 preduzeća i privatizacija 419 preduzeća u društvenoj svojini.

TO RESTRUKTURIRANJE, KAO SE NAVODI, NIJE MOGUĆE BEZ REŠAVANJA PROBLEMA NAPLATE POTRAŽIVANJA, PRE SVEGA DRŽAVNIH POVERILACA I ZAPOSLENIH PO OSNOVU RADNOG ODNOSA.

Precizira se da će AFS, koristeći sredstva tranzicionog fonda i druga sredstva koja prikupi na tržištu preduzimati mere sanacije i restrukturiranja firmi radi efikasnije naplate potraživanja, kao i da će komisiono otkupljivati dospela potraživanja domaćih pravnih i fizičkih lica, uključujući i potraživanja zaposlenih.

Te aktivnosti, kako se navodi, imaju za cilj da kompanije koje su u restruktiruranju budu osposobljene za poslovanje bez subvencija države u 2015. i nadalje, kao i da se u što većoj meri očuvaju socijalna prava zaposlenih.

Predložene izmene su, kako navodi predlagač, najbolje jer se tranzicioni fond locira u javnoj agenciji koja je stručno, kadrovski i iskustveno osposobljena za upravljanje sredstvima tranzicionog fonda.

To rešenje za upravljanje tranzicionim fondom i za unapređivanje pravnog okvira za sanaciju i razvoj privrede ne bi stvaralo dodatne troškove, dok bi ostala rešenja podrazumevala bi da se mora osnovati nova javna agencija, što bi prouzorkovalo dodatne troškove i odložilo vreme u kojem bi se koristile sredstva tranzicionog fonda.

Izvor: Tanjug