Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Januar / Februar 2014. godine •

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE ZA 2013. GODINU: • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja •

ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU "OBUKA ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU OD 1. JANUARA 2014. GODINE (Obrazac PPP-PD - Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima)" ODRŽANOM U DECEMBRU 2013. GODINE: • Sa aspekta Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji •

Indeksi industrijske proizvodnje za novembar 2013. godine •

Promet robe u trgovini na malo u Republici Srbiji u novembru 2013. godine •

NADLEŽNOST ZA IMENOVANJE/POSTAVLJENJE DIREKTORA FILIJALE PORESKE UPRAVE

Izvor: Paragraf Lex