Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORMIRANE TRI RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O OSIGURANJU OD POVREDA NA RADU, PREDLOGA STRATEGIJE UNAPREĐENJA POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM I REVIZIJU LISTE PROFESIONALNIH BOLESTI


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Zoran Đorđević, formirao je danas tri radne grupe sa ciljem zaštite i unapređenja položaja građana, sa posebnim akcentom na osobe sa invaliditetom.

Reč je o:

- Radnoj grupi za izradu nacrta zakona o osiguranju od povreda na radu radi naknade štete,

- Radnoj grupi za izradu predloga strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i

- Radnoj grupi za reviziju liste profesionalnih bolesti.

Radnu grupu za izradu nacrta zakona o osiguranju od povreda na radu radi naknade štete, pored predstavnika resornog ministarstva, čine i predstavnici ministarstava zdravlja i finansija, Udruženja osiguravača Srbije, kao i predstavnici socijalnih partnera - Unije poslodavaca Srbije, Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost.

Đorđević je ocenio da se postojeći sistem osiguranja radnika od povreda na radu zasniva na volji poslodavca.

Radnici koji pretrpe povredu na radu svoja prava u vezi naknade štete mogu da ostvare samo pokretanjem dugotrajnih sudskih postupaka, a porodice smrtno stradalih radnika su teško, a često uopšte nisu ostvarivale ova prava, ukazao je on.

Ministar je naglasio da će u Srbiji po prvi put biti uvedeno obavezno osiguranje od povreda na radu radi naknade štete.

Prema njegovim rečima, zakonom će se urediti da finansijska sredstva za osiguranje padaju na teret poslodavca, a određivaće se u zavisnosti od nivoa rizika od povređivanja.

Donošenjem ovog rešenja stvoriće se uslovi da se radnicima koji su povređeni na radu ili njihovim porodicama zaštite prava i obezbedi odgovarajuća odšteta, jer Ministarstvo brine o svim radnicima, njihovoj bezbednosti na radu i zaštiti zdravlja, podvukao je Đorđević.

On je ukazao na to da je Radna grupa za izradu predloga strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i predloga akcionog plana za primenu Strategije za period do 2024. godine, od suštinskog značaja zbog prestanka važenja Strategije 2015. godine.

Zbog toga je, kako je naglasio, neophodno izraditi predlog novog strateškog dokumenta Vlade na polju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Pored predstavnika resornog ministarstva članovi Radne grupe su i osobe sa invaliditetom, kojima resorno ministarstvo posvećuje posebnu pažnju, predočio je Đorđević.

On je napomenuo da je Radna grupa za reviziju liste profesionalnih bolesti veoma važna kako bi Srbija i u ovoj oblasti mogla da bude usklađena sa ostalim državama sveta.

Prema njegovim rečima, zadatak te radne grupe je revizija liste profesionalnih bolesti sadržane u Pravilniku o utvrđivanju profesionalnih bolesti Međunarodne organizacije rada za slučaj nesreće na poslu i profesionalnih bolesti.

U skladu sa pojavom novih zanimanja potrebno je uskladiti i listu profesionalnih bolesti, rekao je on i dodao da je ovo još jedan od načina na koji država želi da zaštiti radnike.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.12.2018.
Naslov: Redakcija