Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Fiskalni savet upozorio na fiskalni rizik ukoliko sudske žalbe nekih penzionera zbog umanjenja penzija dođu državi na naplatu. Sindikat udruženja penzionera najavljuje i obraćanje Upravnom, Ustavnom i Evropskom sudu za ljudska prava


Pred usvajanje budžeta za 2018. godinu, Fiskalni savet je zamerio što penzije nisu vraćene na nivo od pre smanjenja i upozorio na fiskalni rizik ukoliko sudske žalbe nekih penzionera zbog umanjenja penzija dođu državi na naplatu. Da li je takva bojazan opravdana i koliko su penzioneri odmakli u traženju sudske pravde zbog smanjenih penzija?

1. novembar 2014. godine dobro je urezan datum u pamćenju penzionera. Jer, od tog dana je onima koji imaju penziju višu od 25 hiljada dinara - ista srezana.

Zbog toga su odmah podneli inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014 i 99/2016) kojim su smanjene penzije, ali je Ustavni sud to odbacio. Pa su penzioneri potom u februaru 2016. podneli novu, dodatno argumentovanu inicijativu, ipak odluke o tome još nema.

Kada će se sudije Ustavnog suda izjasniti o inicijativi podnetoj pre više od godinu i po - na to pitanje ovde ne odgovaraju.

"Ako Ustavni sud odbaci i ovu drugu inicijativu to je vreme za odlazak u Strazbur", kaže Mihajlo Radović iz Sindikata udruženja penzionera Srbije.

Možda vreme, ali ne i adekvatan put do suda u Francuskoj objašnjavaju u Komitetu pravnika za ljudska prava.

"Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti nekog akta nije taj put za zapravo zadovoljenje odnosno kasniju predstavku Evropskom sudu za ljudska prava. Ustavni sud kad kažemo da jeste preduslov za obraćanje sudu u Strazburu misli se na ustavnu žalbu, a ne na ovu inicijativu", objašnjava Ana Janković Jovanović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.

A da bi došlo do žalbe Ustavnom sudu, potrebno je krenuti odozdo - žaliti se prvo nižim sudovima. Pripremamo se za to tvrdi predsednik Sindikata udruženja penzionera Srbije.

"Upravni sud, Ustavni sud, Strazbur. Mi mislimo da tražimo i kamatu za sredstva ako su rekli da je štednja onda je red da imamo i neku kamatu", kaže Radović.

Na opasnost od tužbi upozorava i Fiskalni savet. U tom vladinom telu kažu: vreme je da se posle tri godine penzije vrate na staro, a time eventualno preduprede žalbe.

"Može da se desi, mi to ne znamo, da se dalje nastavljanje ovog privremenog stanja pravno ospori, a tada bi onda to imalo posledice za budžet jer bi onda iz budžeta to moralo da se plati, nadoknadi", navodi Pavle Petrović iz Fiskalnog saveta.

S obzirom na brzinu pravde, izvesno je da će ta eventualna šteta po državnu kasu čekati neku novu vladu. Za sada je tek 200 penzionera u postupku pokretanja žalbe.

Izvor: Vebsajt N1, Adam Santovac, 05.12.2017.
Naslov: Redakcija