Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POKRENUT EBRD PROGRAM ZELENIH INOVACIONIH VAUČERA: Mala i srednja preduzeća mogu da se prijave za dobijanje vaučera vrednih do 20.000 evra bez PDV-a i to za pokrivanje 90 odsto troškova usluga istraživanja i razvoja. Mogu se finansirati usluge koje obuhvataju proveru koncepta, razvoj, izradu prototipa, testiranje, sertifikaciju novog proizvoda, usluge ili procesa, zatim inovativno unapređenje postojećeg proizvoda, usluge ili procesa, kao i obuku ili savetovanje u oblasti upravljanja inovacijama i zaštite intelektualne svojine


Evropska banka za obnovu i razvoj je pokrenula Program zelenih inovacionih vaučera u Srbiji i od 5. decembra 2017. godine mogu da se prijave zainteresovana mala i srednja preduzeća.

Mala i srednja preduzeća koja ispunjavaju uslove mogu da se prijave za dobijanje vaučera vrednih do 20.000 evra bez PDV-a i to za pokrivanje 90 odsto troškova usluga istraživanja i razvoja.

Na skupu "Šema zelenih inovacionih vaučera u Srbiji" u Privrednoj komori Srbije direktor kancelarije EBRD u našoj zemlji Denijel Berg je rekao da ta banka želi da pomogne uvođenje inovacija u mala i srednja preduzeća u Srbiji, kao i da će se taj projekat fokusirati na energetsku efikasnost.

Od preduzeća se očekuje da finansiraju najmanje 10 odsto ukupnih troškova.

Minimalna vrednost usluga istraživanja i razvoja koje mogu učestvovati u programu je 4.000 evra (bez PDV-a).

Šema zelenih inovacionih vaučera ima za cilj da poboljša proces uvođenja inovacija u mala i srednja preduzeća u oblasti resursne efikasnosti i na taj način podrži dugoročnu konkurentnost srpske privrede i smanji njen uticaj na klimatske promena.

Preduzećima će kroz šemu biti omogućeno da vaučerima pokriju veći deo troškova usluga istraživanja i razvoja koje će im pomoći da razviju inovativne proizvode, usluge ili procese u cilju smanjenja potrošnje resursa, kao na primer energije, vode i sirovina.

Jedno preduzeća može da se prijavi za samo jedan vaučer, a prijavni formular na imejl adresu inovacionivauceri@ebrd.rs.

U okviru istog istraživačko - razvojnog projekta preduzeće može da sarađuje sa najviše tri istraživačko-razvojne organizacije.

Berg je rekao da EBRD želi da promoviše razvoj inovacija i da bi taj pilot projekat mogao da se raširi i u zemlje regiona.

"Dokazano je da mala i velika preduzeća, javna i privatna, iznalaze razne načine za inovacije, a sve u cilju povećanja rasta. Nadamo se da ćemo pružiti pomoć i malim firmama, ali i univerzitetima i drugim institucijama koje bi mogle da imaju koristi od ove šeme".

Berg je rekao da će EBRD imati program za finansiranje zelene energije i privrede koji će sledeće godine biti realizovan zajedno sa EU.

Savetnik ministra za inovacije i tehnološki razvoj Bojan Lalić je rekao da je vizija kabineta Nenada Popovića uspostavljanje inovativnog eko sistema u Srbiji.

"Smatramo da je zadatak svih ministarstava da prate liniju inovativnog razvoja i da na njima zasnuju privredu koja mora da bude konkurenta u svakom smislu, a mi smo spremni da uzmemo ulogu koordinatora tih aktivnosti", rekao je Lalić.

Naglasio je da je kabinet ministra bez portfelja Popovića uspeo za samo četiri meseca rada da usmeri aktivnosti prema efektivnoj podršci inovativnom razvoju.

"Ne umanjujemo značaj aktivnosti drugih ministarstava", dodao je Lalić.

On je ukazao da je pregledom budžeta za narednu godinu predviđeno više sredstava za Fond za inovacionu delatnost.

Kako je rekao, cilj Vlade je da izbegne stihijsku i populističku promociju inovacijama, kao i da se pruži odgovarajuća pomoć kompanijama, kako bi imali sve više inovativnih proizvoda.

Lalić je dodao da su digitalne inovacije veoma važne i za razvoj preduzetništva u našoj zemlji.

Uslovi za MSP koja žele da se prijave za dobijanje vaučera su: da su proizvodna i zainteresovana za razvoj novih tehnologija u cilju efikasnijeg korišćenja resursa, da su u privatnom i domaćem vlasništvu, zatim da posluju više od dve godine, da su finansijski stabilna i nemaju aktivne sudske sporove, kao i da nisu povezana sa pružaocem usluga.

Mogu se finansirati usluge koje obuhvataju proveru koncepta, razvoj, izradu prototipa, testiranje, sertifikaciju novog proizvoda, usluge ili procesa, zatim inovativno unapređenje postojećeg proizvoda, usluge ili procesa, kao i obuku ili savetovanje u oblasti upravljanja inovacijama i zaštite intelektualne svojine.

Izvor: Vebsajt RTV, 05.12.2017.
Naslov: Redakcija