Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: USVOJEN ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOšKIM ISTRAżIVANJIMA SA STRATEGIJOM RAZVOJA ENERGETIKE REPUBLIKE SRBIJE DO 2025. GODINE SA PROJEKCIJAMA DO 2030. GODINE, POTRVđENO VIšE MEđUNARODNIH KONVENCIJA I SPORAZUMA I DVE ODLUKE


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 04. decembra 2015. godine:

1. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima;

2. Strategiju razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine;

3. Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika;

4. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava;

5. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;

6. Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora;

7. Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2015. godinu;

8. Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu.

Usvajanjem navedenih zakona i odluka završena je Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Izvor: Redakcija, 06.12.2015.