Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: PREDVIđENA KAZNA ZATVORA DO PET GODINA UKOLIKO SE šTRAJK ORGANIZUJE U RUDARSKIM JAMAMA. JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA ODUZIMA SE MOGUćNOST IZDAVANJA ODREđENIH ODOBRENJA IZ OBLASTI OBAVLJANJA GEOLOšKIH ISTRAżIVANJA I EKSPLOATACIJE NEMETALIčNIH MINERALNIH SIROVINA. SVA ODOBRENJA IZDAJE MINISTARSTVO, ODNOSNO NADLEżNI POKRAJINSKI ORGAN KADA SE SIROVINE NALAZE NA PROSTORU POKRAJINE


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 4. decembra 2015. godine Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima koji će, prema očekivanjima Vlade Republike Srbije, biti "vetar u leđa" investicijama u toj oblasti, a predivđa i kaznu zatvora do pet godina ukoliko se štrajk organizuje u rudarskim jamama.

Jedna od novina u Zakonu jeste da se jedinicama lokalnih samouprava oduzima mogućnost izdavanja određenih odobrenja iz oblasti obavljanja geoloških istraživanja i eksploatacije nemetaličnih mineralnih sirovina i da sva odobrenja izdaje Ministarstvo, odnosno nadležni pokrajinski organ kada se sirovine nalaze na prostoru pokrajine.

Zakonom je zabranjeno organizovanje i sprovođenje štrajka u jamskim prostorijama ili u drugim objektima i prostorijama u kojima postoji potencijalna opasnost po život i zdravlje ljudi.

Pravo na štrajk u privrednom subjektu koje obavlja eksploataciju sirovina ostvaruje se pod uslovom da se u vreme održavanja štrajka obezbedi sigurnost objekata, uređaja i instalacija, bezbednost i zdravlje ljudi.

U slučaju povreda odredaba o štrajku, koje mogu za posledicu imati nastupanje neposredne opasnosti ili izuzetno teške posledice za bezbednost i zdravlje ljudi ili njihovu bezbednost i bezbednost imovine ili druge štetne neotklonjive posledice, Ministarstvo preduzima mere neophodne za sprečavanje nastupanja tih posledica, među kojima su uvođenje radne obaveze, angažovanje radnika iz drugih tehničko tehnoloških sistema i drugih radnika - pojedinaca ili pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti direktora i članova organa upravljanja.

Za one koji organizuju ili učestvuju u sprovođenju štrajka u jamskim prostorijama ili drugim objektima i prostorijama predviđena je kazna zatvora od jedne do pet godina.

Na odrede o štrajku predstavnici opozicionih političkih staranaka su tokom skupštinske rasprave izneli niz kritika i najavili da će zbog njih podneti inicijativu za ocenu ustavnosti usvojenog Zakona.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 04.12.2015.
Naslov: Redakcija