Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA - TEKST PROPISA


PREDLOGZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA

Član 1.

U Zakonu o javnim medijskim servisima ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014), u članu 62. stav 1. menja se i glasi:

"Od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine", delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, za obavljanje osnovne delatnosti."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Polazeći od značaja koji javni medijski servisi imaju u očuvanju i unapređenju demokratskih vrednosti društva, Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine predviđeno je da se rad i položaj javnih medijskih servisa reguliše posebnim zakonom u skladu sa evropskim regulatornim okvirom.

Zakonom o javnim medijskim servisima, koji je stupio na snagu 13. avgusta 2014.godine, predviđeno je da Republika Srbija obezbeđuje stabilno i dovoljno finansiranje osnovne delatnosti javnog medijskog servisa. Takođe je predviđeno da se javni medijski servisi do 31. decembra 2015. godine finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a da se od 1. januara 2016. godine osnovna delatnost javnog medijskog servisa finansira se iz takse za javni medijski servis.

Da bi se neometano ostvarivala osnovna delatnost javnog medijskog servisa, upravni odbori dva javna medijska servisa doneli su odluku, u skladu sa Zakonom, da visina mesečne takse za obveznike plaćanja takse iznosi 500,00 dinara na mesečnom nivou.

U razgovorima sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda u Republici Srbiji, prilikom izrade Budžeta za 2016. godine, skrenuta je pažnja od strane MMF da smatraju da je platežna sposobnost građana Republike Srbije takva da se neće moći obezbediti zadovoljavajuća naplata takse za javni medijski servis i da bi visinu takse trebalo korigovati.

Polazeći od statističkih podataka o prosečnoj zaradi i visini penzija u Republici Srbiji, sa jedne strane, i potrebi obezbeđenja uslova za nesmetano obavljanja osnovne delatnosti javnih medijskih servis, sa druge strane, kao najcelishodnije nađeno je rešenje da se i u narednom periodu od godinu dana, tj. od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine javni medijski servisi delimično finansiraju iz Budžeta Republike Srbije a delimično iz takse za javne medijske servise. Srazmera će se tražiti između mogućnosti Budžeta i ekonomske snage obveznika plaćanja takse.

Na ovaj način obezbeđuje se odgovarajući stabilan sistem finansiranja javnih medijskih servisa i njihova nezavisnost, a građani se manje finansijski opterećuju.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Zakona predviđeno je da se dva javna medijska servisa, Javna medijska ustanova "Radio televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio televizija Vojvodine" od 1. januara 2016. godine do 31. decembra 2016. godine delimično finansiraju iz Budžeta Republike Srbije za obavljanje osnovne delatnosti.

Iznos sredstava iz Budžeta utvrđuje se zakonom kojim se uređuje budžet za 2016. godine i opredeljuje se na poziciji ministarstva nadležnog za poslove informisanja.

Članom 2. uređeno je da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", iz razloga što je potrebno već od 1. januara 2016. godine obezbediti stabilno i dovoljno finansiranje javnih medijskih servisa za obavljanje njihove osnovne delatnosti.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebno je obezbediti u budžetu Republike Srbije za 2016. godinu sredstva za redovno finansiranje osnovne delatnosti javnih medijskih servisa u iznosu od 4.000.000.000,00 dinara (četirimilijardedinara).

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje Zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima po hitnom postupku zbog potrebe otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa.

Imajući u vidu napred navedeno, smatramo da su se stekli uslovi da se Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima donese po hitnom postupku.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 05.12.2015.