Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Izmenama Zakona privremena rešenja o penzionisanju biće oročena na određeni period, a ukoliko ne pribave neophodne podatke za propisano vreme, službe Fonda PIO moraće rešenje da proglase konačnim. Planirane izmene odnosile bi se i na način obračuna poslednje godine staža osiguranja, u cilju smanjenja broja privremenih rešenja. Još jedno od ključnih pitanja koje se analizira jeste prestanak obustavljanja jedne trećine penzije za osiguranike samostalnih delatnosti, koji sami sebi uplaćuju doprinose. To znači da bi im se penzija određivala samo na osnovu uplaćenih doprinosa


Privremena rešenja o penzionisanju biće oročena na određeni period, a ukoliko ne pribave neophodne podatke za propisano vreme, službe Fonda PIO moraće rešenje da proglase konačnim. Na taj način će penzioneri izbeći plaćanje razlike između ova dva iznosa penzije, koja je u nekim slučajevima bila i po nekoliko stotina hiljada dinara. Ovo je samo jedan od predloga za izmenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014 - daje: Zakon), koja se razmatra u toku pripreme radne verzije ovog propisa.

Ova ideja ima za cilj smanjenje broja privremenih rešenja, kojih je sada 85 odsto od ukupnog broja izdatih u toku jedne godine. Prema podacima PIO, najčešći iznosi preplate su od 5.000 do 10.000 dinara, dok su u pojedinačnim slučajevima ti iznosi mnogo veći.

- Kako je veliki broj rešenja privremen zbog nepostojanja podatka o prosečnoj zaradi u godini u kojoj se ostvaruje pravo na penziju, treba pronaći metod utvrđivanja prosečne mesečne zarade u toj godini, čime će biti otklonjen jedan od razloga privremenosti rešenja - kaže Zoran Milošević, pomoćnik ministra rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja. - Planirane izmene odnosile bi se i na način obračuna poslednje godine staža osiguranja, u cilju smanjenja broja privremenih rešenja PIO fonda. To će za posledicu imati i veću pravnu sigurnost korisnika penzija.

S tim u vezi, biće potrebno da se uredi i pitanje svih zatečenih privremenih rešenja, kako bi i ona u određenom roku postala konačna. Primera radi, rešenja doneta tokom 2015. ne mogu da postanu konačna dok se krajem januara sledeće godine ne objavi podatak o prosečnoj zaradi za prethodnu godinu. Veliki problem sada predstavljaju nepotpuni podaci o stažu, kao i nesavesni poslodavci koji dostavljaju pogrešne podatke o osiguranju, ili ih uopšte ne dostavljaju.

Još jedno od ključnih pitanja koje se analizira jeste prestanak obustavljanja jedne trećine penzije za osiguranike samostalnih delatnosti, koji sami sebi uplaćuju doprinose. To znači da bi im se penzija određivala samo na osnovu uplaćenih doprinosa.

Odredbe Zakona koje se odnose na matičnu evidenciju najverovatnije će biti izmeštene u Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014), kada se steknu uslovi za to, odnosno kada on postigne punu funkcionalnost. Na taj način bi bile smanjene i pojednostavljene obaveze za poslodavce, a Fond bi preuzimao u svoju bazu proverene podatke, potrebne za odlučivanje.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 04.11.2016.
Naslov: Redakcija