Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA: PRAVILNIK JE STUPIO NA SNAGU 24. SEPTEMBRA 2016. GODINE. NA NOVOJ LISTI LEKOVA NALAZE SE 102 MEDIKAMENTA KOJI SE IZDAJU O TROšKU DRžAVE, ALI NIJE JASNO NAZNAčENO KOJI OD NJIH SE NA LISTI POJAVLJUJU PRVI PUT, A KOJI SU SAMO U DRUGOM PAKOVANJU ILI DRUGAčIJIM DOZAMA


Lista lekova koji se izdaju o trošku zdravstvenog osiguranja dva puta je proširivana u toku 2016. godine, ali na popisu koji sada obuhvata ukupno 2.450 medikamenata nije naznačeno koji se zaista pojavljuju prvi put, a koji su samo u drugačijim pakovanjima i izmenjenim dozama

Nova, proširena lista lekova koji se izdaju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na snagu je stupila 24. septembra. Dodato je 102 medikamenta, ali nije jasno naznačeno koji od njih se na listi pojavljuju prvi put, a koji su samo u drugom pakovanju ili drugačijim dozama, kao što je bilo sa većinom od 220 medikamenata kojima je lista proširena sredinom juna 2016. godine.

Jedino objašnjenje dao je Petar Stajković, direktor pravnog sektora RFZO-a, rekavši da 68 lekova sa ovog spiska "predstavlja terapijsku alternativu lekovima, koji već jesu na listi – radi se o izuzetno značajnim lekovima za maligna oboljenja, HIV, za lečenje steriliteta i drugih indikacija".

Pažljivim "pročešljavanjem" liste može se videti da su, na primer, prvi put našim pacijentima dostupni neki od najsavremenijih citostatika za tretman kancera pluća, dojke, bubrega, leukemije... kao i za hronični hepatitis C. Oni su uvršteni na takozvanu C listu, što znači da je za njihovo korišćenje pacijentu potrebno da ima stručno mišljenje tri lekara specijalista iz nekog kliničko-bolničkog centra, sa VMA ili instituta za onkologiju.

Na aktuelnoj, proširenoj listi nema inovativnih lekova, ali je svakako dobra vest da su se konačno pojavili pojedini pomenuti originalni, kao i generički lekovi. Da podsetimo, ministar zdravlja je obećao da će do kraja 2016. godine našim pacijentima biti dostupni i najsavremeniji inovativni lekovi.

Dr Ana Popović, direktor udruženja "Genezis" koje okuplja inostrane proizvođače generičkih lekova koji posluju u Srbiji, kaže da je sadašnja lista više nalik na one u ostalim evropskim zemljama.

Generički lekovi su svuda najbrojniji na listama medikamenata koje plaća državno zdravstveno osiguranje. Oni su jevtiniji od inovativnih lekova, a druga prednost jeste što su u upotrebi dugi niz godina – kaže dr Ana Popović, dodajući da očekuje da dopune i revizije liste ubuduće budu češće i da se na njima nađe veći broj preparata.

Izabrani lekari koji u domovima zdravlja pišu recepte za lekove sa A, A1, B, i D liste, kažu da nigde ne mogu da nađu objedinjeni spisak tih 68 novih lekova o kojima je govorio Petar Stajković iz RFZO-a.

Novi nazivi lekova se samo pridodaju već postojećim na jedinstvenoj listi, pa se lekari u domovima zdravlja u tome teško snalaze.

Dr Nevenka Dimitrijević, izabrani lekar u beogradskom domu zdravlja "Voždovac" i pi ar Sekcije za opštu medicinu Srpskog lekarskog društva, kaže da su lekari potpuno skrajnuti u lancu obaveštavanja o novim lekovima, jer im u pisanom obliku više i ne dostavljaju izmene. Kaže da je teško snaći se u toj "šumi" naziva lekova, kojih na četiri liste ima ukupno 2.450. Više ni Apotekarska ustanova ne izdvaja one medikamente koji su novi na listi ili im je promenjen režim izdavanja – što je nekada imala običaj da čini.

Nigde nije jasno naznačeno šta je novo, već se ista lista samo prerađuje. Svaki lekar mora sam da se informiše o promenama na listi. Naravno, ne možemo odmah celu listu da savladamo, a nemamo ni pristup internetu na radnom mestu, da bismo se informisali na sajtu RFZO-a – navodi dr Dimitrijević.

Ona ukazuje da ne samo da lekari ne dobiju pregledan uvid o tome šta je novo na listi već bivaju stavljeni u potencijalno opasne situacije da ih Fond kažnjava zbog toga što su na recept prepisali neki lek mimo propisa, odnosno suprotno onome kako bi trebalo uraditi u skladu sa inoviranom listom.

Dr Milica Nikolić Urošević, izabrani lekar beogradskog doma zdravlja Vračar i predsednica Udruženja izabranih lekara opšte medicine, primećuje da nova lista neretko samo promeni naziv ili pakovanje leka, naročito kada je reč o generičkim lekovima. Ona navodi da je problem što se pacijenti vezuju za pakovanja, pa čak i kad umesto 20, lek novog proizvođača sadrži 30 tableta po istoj ceni, oni istrajavaju da dobiju stari lek, jer tvrde da im odgovara. Prema iskustvima lekara, u tom pogledu su "najkonzervativniji" pacijenti u srednjem životnom dobu, a naročito oni koji dobijaju terapiju za visok krvni pritisak.

Izvor: Vebsajt Politika, Olivera Popović, 06.10.2016.
Naslov: Redakcija